Nota Sains SPM Tingkatan 4 Tingkatan 5

SAINS TINGKATAN 4

Kertas Soalan Tahun Lepas

1. Tahun 2019 [ Soalan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ]
2. Tahun 2018 [ Soalan | 1 | 2 | 3 & 4 | 5 & 6 | 7 & 8 | 9 ]
3. Tahun 2017 [ Soalan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 & 6 | 7 & 8 | 9 ]

02 Koordinasi Badan

1. Sistem Saraf Manusia | Bhg 1 | Bhg 2
2. Koordinasi Saraf | Bhg 1 | Bhg 2
3. Peranan Reseptor Regang dalam Mengekalkan Keseimbangan dan Koordinasi Badan | Bhg 1
4. Otak Manusia | Bhg 1 | Bhg 2
5. Koordinasi Hormon dalam Badan | Bhg 1 | Bhg 2
6. Kesan Penyalahgunaan Dadah dan Pengambilan Alkohol Secara Berlebihan Terhadap Kesihatan | Bhg 1

03 Keturunan dan Variasi

1. Pembahagian Sel
2. Prinsip dan Mekanisme Pewarisan
3. Penentuan Seks dan Kejadian Kembar Dalam Manusia | Bhg 1 | Bhg 2
4. Mutasi | Bhg 1 | Bhg 2
5. Variasi dalam Kalangan Hidupan | Bhg 1 | Bhg 2

06 Tenaga Nuklear

1. Bahan Radioaktif | Bhg 1 | Bhg 2
2. Penghasilan Tenaga Nuklear dan Kegunaannya
3. Pengedalian Bahan Radioaktif Dengan Cara yang Betul | Bhg 1 | Bhg 2

07 Cahaya, Warna dan Penglihatan

08 Bahan Kimia dalam Industri

1. Sifat Aloi dan Penggunaannya | Bhg 1 | Bhg 2

SAINS TINGKATAN 5

01 Microorganisma dan Kesannya Ke atas Hidupan

1. Faktor yang Mempengaruhi Aktiviti Mikroorganisma | Bhg 1 | Bhg 2
2. Peranan Mikroorganisma Berfaedah Dalam Kehidupan Harian

1. Pengelasan Mikroorganisma | Bhg 1 | Bhg 2
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Mikroorganisma | Bhg 1
3. Mikroorganisma yang Berfaedah | Bhg 1 | Bhg 2
4. Kesan Berbahaya Mikroorganisma | Bhg 1 | Bhg 2
5. Pencegahan Jangkitan Penyakit yang Disebabkan oleh Mikroorganisma | Bhg 1 | Bhg 2

02 Nutrisi Dan Pengeluaran Makanan

1. Kepentingan Amalan Pengambilan Nutrisi yang Baik dan Seimbang | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3
2. Keperluan Nutrien oleh Tumbuhan
3. Kitar Nitrogen dan Kepentingannya | Bhg 1 | Bhg 2

03 Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar

1. Keseimbangan Alam | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3
2. Kesan Pencemaran alam Sekitar | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3
3. Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar dan Pengawalan Pencemaran | Bhg 1 | Bhg 2

04 Sebatian Karbon

1. Kepelbagaian sebatian karbon
2. Alkohol dan Kesannya ke atas Kesihatan | Bhg 1 | Bhg 2
3. Kelapa Sawit dan Kepentingannya
4. Polimer Asli | Bhg 1 | Bhg 2

1. Pelbagai Sebatian Karbon | Bhg 1
2. Alkohol dan Kesannya Terhadap Kesihatan | Bhg 1 | Bhg 2
3. Lemak dan Kesannya Terhadap Kesihatan | Bhg 1 | Bhg 2
4. Kelapa Sawit dan Kepentingannya kepada Pembangunan Negara | Bhg 1 | Bhg 2
5. Pembuatan Sabun dan Tindakan Pencuciannya | Bhg 1 | Bhg 2
6. Polimer Asli | Bhg 1

05 Gerakan

06 Peningkatan Pengeluaran Makanan dan Teknologi Makanan

1. Kaedah dan Bahan yang Digunakan dalam Teknologi Makanan | Bhg 1 | Bhg 2
2. Kaedah-kaedah Meningkatkan Pengeluaran Makanan | Bhg 1 | Bhg 2
3. Pemikiran Kritis dan Analitis Semasa Memilih Makanan yang Diproses | Bhg 1

07 Bahan Buatan Dalam Industri

08 Elektronik dan Teknologi Maklumat