Nota Sains SPM Tingkatan 4 Tingkatan 5

SAINS (KSSM) TINGKATAN 4

Kertas Soalan Tahun Lepas

1. Tahun 2019 [ Soalan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ]
2. Tahun 2018 [ Soalan | 1 | 2 | 3 & 4 | 5 & 6 | 7 & 8 | 9 ]
3. Tahun 2017 [ Soalan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 & 6 | 7 & 8 | 9 ]

01 Langkah Keselamatan di dalam Makmal

02 Bantuan Kecemasan

03 Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Badan

Soalan Subjektif

04 Teknologi Hijau dalam Melestarikan Alam

05 Genetik

1. Pembahagian Sel | Bhg 1
2. Pewarisan | Bhg 1

1. Pembahagian Sel | Bhg 1
2. Pewarisan | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3
3. Mutasi | Bhg 1 | Bhg 2
4. Variasi | Bhg 1 | Bhg 2

06 Sokongan, Pergerakan dan Pertumbuhan

07 Koordinasi Badan

1. Sistem Endokrin Manusia | Bhg 1 | Bhg 2
2. Gangguan kepada Koordinasi Badan | Bhg 1

08 Unsur dan Bahan

1. Asas Jirim | Bhg 1 | Bhg 2
2. Jadual Berkala Unsur Moden
3. Isotop | Bhg 1

1. Asas Jirim | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3 | Bhg 4 
2. Jadual Berkala Unsur Moden | Bhg 1 
3. Isotop | Bhg 1
 

09 Kimia Industri

1. Aloi | Bhg 1 | Bhg 2
2. Polimer | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3 | Bhg 4 | Bhg 5

1. Aloi | Bhg 1 | Bhg 2
2. Polimer | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3 | Bhg 4 | Bhg 5

10 Kimia dalam Perubatan dan Kesihatan

11 Daya dan Gerakan

1. Aktiviti 11.2
2. Praktis Formatif 11.1
3. Praktis Formatif 11.2
4. Eksperimen 11.2
5. Praktis Formatif 11.3
6. Eksperimen 11.3
7. Praktis Formatif 11.4
8. Praktis Sumatif 11 | Soalan 1 & 2 | Soalan 3 – 5 | Soalan 6 & 7 | Soalan 8 & 9

1. Konsep Laju, Halaju, dan Pecutan | Bhg 1 | Bhg 2
2. Jisim dan Inersia | Bhg 1
3. Konsep Momentum | Bhg 1 | Bhg 2

12 Tenaga Nuklear

1. Penggunaan Tenaga Nuklear | Bhg 1
2. Tenaga Nuklear di Malaysia | Bhg 1

1. Penggunaan Tenaga Nuklear | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3
2. Tenaga Nuklear di Malaysia | Bhg 1 | Bhg 2

SAINS (KSSM) TINGKATAN 5

01 Microorganisma

1. Faktor yang Mempengaruhi Aktiviti Mikroorganisma | Bhg 1 | Bhg 2
2. Peranan Mikroorganisma Berfaedah Dalam Kehidupan Harian

1. Pengelasan Mikroorganisma | Bhg 1 | Bhg 2
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Mikroorganisma | Bhg 1
3. Mikroorganisma yang Berfaedah | Bhg 1 | Bhg 2
4. Kesan Berbahaya Mikroorganisma | Bhg 1 | Bhg 2
5. Pencegahan Jangkitan Penyakit yang Disebabkan oleh Mikroorganisma | Bhg 1 | Bhg 2

03 Kelestarian Alam Sekitar

1. Keseimbangan Alam
2. Pencemaran Alam Sekitar | Bhg 1

1. Keseimbangan Alam | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3
2. Pencemaran alam Sekitar | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3
3. Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar | Bhg 1 | Bhg 2

04 Kadar Tindak Balas

1. Pengenalan Kadar Tindak Balas
2. Faktor yang Mempengaruhi Kadar Tindak Balas
3. Aplikasi Konsep Kadar Tindak Balas

1. Pengenalan Kadar Tindak Balas
2. Faktor yang Mempengaruhi Kadar Tindak Balas
3. Aplikasi Konsep Kadar Tindak Balas | Bhg 1

05 Sebatian Karbon

1. Pengenalan Sebatian Karbon | Bhg 1
2. Alkohol dan Kesannya ke atas Kesihatan | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3 
3. Minyak Sawit | Bhg 1

1. Pengenalan Sebatian Karbon | Bhg 1
2. Alkohol | Bhg 1 | Bhg 2
3. Lemak | Bhg 1 | Bhg 2
4. Minyak Sawit | Bhg 1 | Bhg 2
5. Penghasilan Sabun dan Tindakan Pencuciannya | Bhg 1 | Bhg 2

06 Elektrokimia

1. Sel Elektrolitik | Bhg 1

1. Sel Kimia | Bhg 1

07 Cahaya dan Optik

1. Pembentukan Imej oleh Kanta | Bhg 1
2. Peralatan Optik

1. Pembentukan Imej oleh Kanta | Bhg 1
2. Peralatan Optik | Bhg 1

08 Daya dan Tekanan

1. Konsep Tekanan | Bhg 1
2. Aplikasi Prinsip Pascal dalam Kehidupan Harian | Bhg 1
3. Aplikasi Prinsip Bernoulli dalam Kehidupan Harian | Bhg 1

09 Teknologi Angkasa Lepas