5.9.5 Elektrolisis (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan susunan radas dalam suatu eksperimen.(a) Namakan proses dalam Rajah 1. [1 markah](b)(i) Namakan logam Q. [1 markah]  (ii) Apakah yang berlaku pada logam Q semasa proses dalam Rajah 1? [1 markah](c) Logam yang manakah berfungsi sebagai katod? [1 markah](d)(i) Apakah yang berlaku pada kunci besi di akhir eksperimen? [1 markah]  (ii) Nyatakan satu … Read more

5.9.4 Aplikasi Konsep Siri Kereaktifan Logam (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah di bawah menunjukkan pengekstrakan bijih timah pada suhu tinggi dalam relau bagas.(a) Namakan dua unsur yang terdapat dalam R. [2 markah](b) Nyatakan satu sebab mengapa karbon adalah unsur yang sesuai digunakan dalam pengekstrakan bijih timah daripada R? [1 markah](c) Namakan gas S. [1 markah](d) Apakah fungsi batu kapur dalam proses ini? [1 markah](e) Namakan hasil T. … Read more