Praktis Formatif 6.2 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 6


Soalan 1:
Apakah sel kimia ringkas?

Jawapan:
Sel kimia ringkas ialah alat yang boleh menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik.


Soalan 2:
Lukis dan label sebuah sel kimia ringkas.

Jawapan:Soalan 3:
Bagaimanakah kedudukan ion dalam siri elektrokimia menentukan terminal positif dan terminal negatif dalam sel kimia ringkas?

Jawapan:
Dalam sel kimia ringkas, logam yang berkedudukan tinggi dalam siri elektrokimia akan bertindak sebagai terminal negatif manakala logam yang berkedudukan rendah dalam siri elektrokimia bertindak sebagai terminal positif.


Leave a Comment