5.9.5 Elektrolisis (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan susunan radas dalam suatu eksperimen.(a) Namakan proses dalam Rajah 1. [1 markah](b)(i) Namakan logam Q. [1 markah]  (ii) Apakah yang berlaku pada logam Q semasa proses dalam Rajah 1? [1 markah](c) Logam yang manakah berfungsi sebagai katod? [1 markah](d)(i) Apakah yang berlaku pada kunci besi di akhir eksperimen? [1 markah]  (ii) Nyatakan satu … Read more

5.9.4 Aplikasi Konsep Siri Kereaktifan Logam (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah di bawah menunjukkan pengekstrakan bijih timah pada suhu tinggi dalam relau bagas.(a) Namakan dua unsur yang terdapat dalam R. [2 markah](b) Nyatakan satu sebab mengapa karbon adalah unsur yang sesuai digunakan dalam pengekstrakan bijih timah daripada R? [1 markah](c) Namakan gas S. [1 markah](d) Apakah fungsi batu kapur dalam proses ini? [1 markah](e) Namakan hasil T. … Read more

5.9.3 Siri Kereaktifan Logam (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1.1 dan Rajah 1.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kereaktifan logam dengan air.(a) Perhatikan Rajah 1.1. Nyatakan isi padu gas yang terkumpul.   Tulis jawapan anda pada Jadual di bawah. [1 markah](b) Berdasarkan keputusan dalam Jadual di atas, nyatakan satu inferens. [1 markah](c) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini.(i) Pembolehubah dimalarkan [1 markah](ii) Pembolehubah bergerak balas [1 markah](d) … Read more

5.9.2 Perubahan Haba dalam Tindak Balas Kimia (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1.1 dan Rajah 1.2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji perubahan haba dalam tindak balas kimia pada suhu bilik.(a) Berdasarkan Rajah 1.1, apakah pemerhatian anda tentang perubahan suhu?   Tandakan (\/) untuk jawapan anda dalam Jadual di bawah. [1 markah](b) Apakah bacaan akhir termometer pada Rajah 1.2? [1 markah](c) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen.(i) Pembolehubah dimalarkan … Read more

4.9.5 Sifat Bahan Berdasarkan Kandungan Zarahnya (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1.1 dan Rajah 1.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kekonduksian elektrik plumbum(II) bromida.(a)(i) Berdasarkan Rajah 1.2, apakah pemerhatian anda pada jarum ammeter? [1 markah] (ii) Apakah bacaan ammeter pada Rajah 1.2? [1 markah](b) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini.   (i) Pembolehubah dimanipulasikan:   (ii) Pembolehubah bergerak balas:[2 markah](c) Nyatakan satu inferens bagi eksperimen ini. [1 … Read more