Praktis Formatif 6.3 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 6

Soalan 1:Mengapakah tumbuhan memerlukan sokongan?Jawapan:Untuk berdiri tegak mendapatkan cahaya matahari. Soalan 2:Apakah perbezaan antara sokongan tumbuhan darat dengan tumbuhan akuatik? TerangkanJawapan:Tumbuhan darat jenis berkayu mempunyai batang berkayu dan akar seperti akar banir, akar sokong dan akar jangkang. Tumbuhan darat jenis tidak berkayu mendapat sokongan daripada kesegahan sel, sulur paut dan akar cengkam. Tumbuhan akuatik pula … Read more

Praktis Formatif 6.2 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 6

Soalan 1:Nyatakan dua parameter yang boleh digunakan untuk mengukur kadar pertumbuhan manusia.Jawapan:Dua parameter yang digunakan untuk mengukur kadar pertumbuhan manusia:• berat• ketinggian Soalan 2:Huraikan bentuk lengkung pertumbuhan bagi lelaki dan perempuan.Jawapan:Kadar pertumbuhan lelaki adalah berbeza daripada pertumbuhan perempuan.Pada peringkat bayi hingga peringkat kanak-kanak: Tumbesaran adalah sama.Pada umur 4 tahun: Lelaki membesar lebih cepat.Pada umur 12-14 … Read more

Praktis Formatif 6.1 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 6

Soalan 1:Nyatakan kepentingan sistem sokongan.Jawapan:Sistem sokongan penting untuk memastikan haiwan dapat bergerak dengan lebih lancar dan cekap. Soalan 2:Terangkan maksud rangka luar, rangka dalam dan rangka hidrostatik.Jawapan:Rangka luar ialah rangka yang dibina daripada kitin berlilin atau cangkerang. Rangka dalam ialah rangka yang terbina daripada tulang atau rawan.Rangka hidrostatik ialah rangka yang terdiri daripada dinding berotot … Read more