Praktis Sumatif 6 (Soalan 3 – 5) – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 6

Soalan 3:Gambar foto 2.1 menunjukkan seekor zirafah sedang minum air.(a) (i) Berdasarkan Gambar foto 2.1, nyatakan cara zirafah berdiri semasa meminum air.(ii) Bagaimanakah cara berdiri ini dapat menstabilkan zirafah itu?(b) Gambar foto 2.2 menunjukkan dua jenis haiwan, X dan Y.(i) Jika kedua-dua haiwan itu mempunyai jisim yang sama, nyatakan haiwan yang lebih stabil.(ii) Terangkan jawapan … Read more

Praktis Sumatif 6 (Soalan 1 & 2) – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 6

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan sistem otot manusia.(a)(i) Namakan struktur yang berlabel R.(ii) Nyatakan fungsi struktur yang dinamakan dalam soalan 1(a)(i).(iii) Senaraikan ciri struktur yang dinamakan dalam soalan 1(a)(i).(b) Apakah yang akan berlaku jika struktur dalam soalan 1(a)(i) mengalami kecederaan?(c) Nyatakan perbezaan antara tendon dengan ligamen.Jawapan:(a)(i) Tendon(a)(ii) Tendon menyambungkan otot kepada tulang.(a)(iii) Tendon terdiri daripada gabungan … Read more

Praktis Formatif 6.3 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 6

Soalan 1:Mengapakah tumbuhan memerlukan sokongan?Jawapan:Untuk berdiri tegak mendapatkan cahaya matahari. Soalan 2:Apakah perbezaan antara sokongan tumbuhan darat dengan tumbuhan akuatik? TerangkanJawapan:Tumbuhan darat jenis berkayu mempunyai batang berkayu dan akar seperti akar banir, akar sokong dan akar jangkang. Tumbuhan darat jenis tidak berkayu mendapat sokongan daripada kesegahan sel, sulur paut dan akar cengkam. Tumbuhan akuatik pula … Read more

Eksperimen 6.2 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 6

Eksperimen 6.2:Tujuan: Mengkaji pola pertumbuhan anak benih kacang hijau.Pernyataan masalah: Apakah pola pertumbuhan anak benih kacang hijau?Hipotesis: Pola pertumbuhan anak benih kacang hijau adalah berbentuk sigmoid.Pemboleh ubah:(a) dimanipulasikan: Masa(b) bergerak balas: Ketinggian anak benih(c) dimalarkan: Jenis anak benihBahan: Biji benih kacang hijau, kapas, airRadas: Piring Petri, penyepit, pembarisProsedur:1. Rendamkan tiga biji benih kacang hijau di … Read more

Praktis Formatif 6.2 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 6

Soalan 1:Nyatakan dua parameter yang boleh digunakan untuk mengukur kadar pertumbuhan manusia. Jawapan:Dua parameter yang digunakan untuk mengukur kadar pertumbuhan manusia:• berat• ketinggian Soalan 2:Huraikan bentuk lengkung pertumbuhan bagi lelaki dan perempuan. Jawapan:Kadar pertumbuhan lelaki adalah berbeza daripada pertumbuhan perempuan. Pada peringkat bayi hingga peringkat kanak-kanak: Tumbesaran adalah sama. Pada umur 4 tahun: Lelaki membesar … Read more

Praktis Formatif 6.1 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 6

Soalan 1:Nyatakan kepentingan sistem sokongan. Jawapan:Sistem sokongan penting untuk memastikan haiwan dapat bergerak dengan lebih lancar dan cekap. Soalan 2:Terangkan maksud rangka luar, rangka dalam dan rangka hidrostatik. Jawapan:Rangka luar ialah rangka yang dibina daripada kitin berlilin atau cangkerang. Rangka dalam ialah rangka yang terbina daripada tulang atau rawan. Rangka hidrostatik ialah rangka yang terdiri … Read more

Eksperimen 6.1 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 6

Eksperimen 6.1:Tujuan: Membandingkan kekuatan tulang yang padat dengan tulang yang berongga.Pernyataan masalah: Adakah tulang yang berongga lebih kuat daripada tulang yang padat?Hipotesis: Tulang berongga lebih kuat daripada tulang yang padat.Pemboleh ubah:(a) dimanipulasikan: Jenis silinder (berongga atau padat)(b) bergerak balas: Bilangan buku teks yang boleh disokong oleh silinder(c) dimalarkan: Panjang dan diameter silinderBahan: Kertas A4, pita … Read more

Aktiviti 6.2 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 6

Aktiviti 6.2:Tujuan: Mengkaji lengkung pertumbuhan haiwan berangka luar.Radas: PembarisProsedur:1. Perhatikan lima ekor nimfa belalang dan seekor belalang dewasa dalam jadual di bawah.2. Ukur panjang nimfa belalang A (dari hujung kepala hingga hujung abdomen) menggunakan pembaris.3. Catatkan panjang nimfa belalang A dalam jadual di bawah.4. Ulangi langkah 2 dan 3 menggunakan gambar nimfa belalang B, C, … Read more