Praktis Formatif 6.3 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 6


Soalan 1:
Mengapakah tumbuhan memerlukan sokongan?

Jawapan:
Untuk berdiri tegak mendapatkan cahaya matahari.


Soalan 2:
Apakah perbezaan antara sokongan tumbuhan darat dengan tumbuhan akuatik? Terangkan

Jawapan:
Tumbuhan darat jenis berkayu mempunyai batang berkayu dan akar seperti akar banir, akar sokong dan akar jangkang. Tumbuhan darat jenis tidak berkayu mendapat sokongan daripada kesegahan sel, sulur paut dan akar cengkam. Tumbuhan akuatik pula bergantung pada batang berongga dan daya apungan air untuk sokongan.


Soalan 3:
Bagaimanakah tumbuhan herba mendapatkan sokongan?

Jawapan:
Tumbuhan herba ialah tumbuhan tidak berkayu. Tumbuhan herba disokong oleh kesegahan sel.

Leave a Comment