Praktis Sumatif 6 (Soalan 3 – 5) – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 6


Soalan 3:
Gambar foto 2.1 menunjukkan seekor zirafah sedang minum air.


(a) (i) Berdasarkan Gambar foto 2.1, nyatakan cara zirafah berdiri semasa meminum air.
(ii) Bagaimanakah cara berdiri ini dapat menstabilkan zirafah itu?

(b) Gambar foto 2.2 menunjukkan dua jenis haiwan, X dan Y.


(i) Jika kedua-dua haiwan itu mempunyai jisim yang sama, nyatakan haiwan yang lebih stabil.

(ii) Terangkan jawapan anda dalam soalan 3(b)(i).

(iii) Cadangkan satu postur apabila haiwan Y berada dalam keadaan yang lebih stabil.


Jawapan:
(a)(i) Zirafah akan mengangkangkan kakinya.

(ii) Cara ini akan menambahkan luas permukaan zirafah dan merendahkan pusat gravitinya.

(b)(i) X

(ii) Haiwan X lebih rendah pusat gravitinya.

(iii) Apabila duduk

Soalan 4:

Tumbuhan berkayu mempunyai akar seperti akar banir, akar sokong dan akar jangkang untuk menambahkan sokongan.
Berdasarkan pernyataan di atas, huraikan cara tumbuhan berkayu dapat menstabilkan kedudukan tanpa tumbang akibat angin kuat.


Jawapan:
Tumbuhan berkayu mempunyai batang yang besar dan tinggi.
Bagi menambahkan kestabilan tumbuhan berkayu, tumbuhan perlu menambahkan luas tapak tumbuhan itu.
Oleh itu, tumbuhan berkayu mempunyai sokongan tambahan seperti akar banir, akar sokong dan akar jangkang untuk menambahkan luas tapak.


Soalan 5:
Gambar foto 3 menunjukkan seekor ikan paus terdampar di persisiran pantai.


(a) Berdasarkan pengetahuan anda tentang sistem sokongan ikan paus, bolehkah ikan paus itu kembali ke lautan dengan sendirinya?

(b) Terangkan jawapan anda.


Jawapan:
(a) Tidak boleh.

(b)
Badan ikan paus disokong oleh rangka dalam yang kecil.
Rangka ini tidak mampu menyokong berat ikan paus yang terdampar di tepi pantai.
Ikan paus disokong oleh daya apungan air untuk membantu pergerakannya di laut.
Air laut yang sedikit di tepi pantai tidak mencukupi untuk memberikan daya apungan yang diperlukan untuk membolehkan ikan paus kembali ke laut.

Leave a Comment