Aktiviti 6.2 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 6


Aktiviti 6.2:
Tujuan: Mengkaji lengkung pertumbuhan haiwan berangka luar.

Radas: Pembaris

Prosedur:
1. Perhatikan lima ekor nimfa belalang dan seekor belalang dewasa dalam jadual di bawah.


2. Ukur panjang nimfa belalang A (dari hujung kepala hingga hujung abdomen) menggunakan pembaris.

3. Catatkan panjang nimfa belalang A dalam jadual di bawah.

4. Ulangi langkah 2 dan 3 menggunakan gambar nimfa belalang B, C, D, E dan belalang dewasa.

Pemerhatian:


Soalan:
1. Plotkan lengkung pertumbuhan belalang tersebut.

2. Mengapakah lengkung pertumbuhan belalang bercorak sedemikian?

3. Terangkan proses metamorfosis belalang tersebut berdasarkan lengkung pertumbuhan yang telah diplot.


Jawapan:
1. 

2. Lengkung pertumbuhan berbentuk demikian kerana haiwan berangka luar menjalani peringkat ekdisis beberapa kali sebelum mencapai peringkat dewasa.

3. Pada hari 1 – 5, serangga berada dalam fasa instar, iaitu tiada pertumbuhan berlaku. Pada penghujung hari ke-5, serangga akan menyedut udara bagi mengembangkan badannya.
Oleh itu, berlaku pertambahan kepada panjang serangga. Pada hari ke 6 – 10, serangga berada dalam peringkat instar sekali lagi sehingga pada penghujung hari ke-10, proses ekdisis kedua berlaku. Panjang serangga semakin bertambah.
Proses ekdisis berlaku lagi pada hari ke-15, hari ke-20, hari ke-25 sehingga serangga mencapai saiz dewasa.

Leave a Comment