Praktis Sumatif (Soalan 3 & 4) – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 5

Soalan 3:Rajah 3 menunjukkan keratan rentas sebiji buah kelapa sawit.(a) Namakan bahagian yang berlabel X, Y dan Z.(b) Namakan jenis minyak yang diekstrak daripada bahagian X dan Y.(c) Lengkapkan carta alir bagi proses pengekstrakan minyak sawit.(d) Berikan tiga alasan mengapa minyak sawit sesuai dipilih sebagai minyak masak. Jawapan:(a) X: SabutY: IsirungZ: Tempurung(b) X: Minyak sawitY: … Read more

Praktis Sumatif Bab 5 (Soalan 1 & 2) – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 5

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji proses penyediaan bagi sejenis sebatian karbon.(a) Namakan proses dalam Rajah 1.(b) Apakah jenis sebatian karbon yang disediakan?(c) Nyatakan pemerhatian anda pada air kapur.(d) Nyatakan inferens bagi jawapan dalam 1(c). Jawapan:(a) Penapaian(b) Sebatian karbon organik(c) Air kapur menjadi keruh(d) Karbon dioksida dibebaskan dalam tindak balas di antara gula … Read more

Praktis Formatif 5.5 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 5

5.5 Kelapa Sawit Soalan 1:Namakan minyak yang diekstrakkan daripada bahagian buah kelapa sawit yang berikut:(a) sabut(b) isirung Jawapan:(a) Sabut : Minyak sawit(b) Isirung: Minyak isirung sawit Soalan 2:Mengapakah buah kelapa sawit distim sebelum minyak diekstrak daripadanya? Jawapan:Untuk membunuh mikroorganisma yang boleh merosakkan buah kelapa sawit Soalan 3:Apakah bahan tindak balas yang bertindak balas dengan minyak … Read more

Praktis Formatif 5.4 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 5

5.4 Lemak Soalan 1:Apakah lemak? Jawapan:Lemak ialah sejenis sebatian karbon organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Soalan 2:Namakan satu contoh lemak dan sumbernya. Jawapan:Mentega daripada susu lembu Soalan 3:Nyatakan satu persamaan dan satu perbezaan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu. Jawapan:Persamaan: Sebatian organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen.Perbezaan: Sumber lemak … Read more

Praktis Formatif 5.3 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 5

5.3 Alkohol Soalan 1:Apakah alkohol? Jawapan:Alkohol merupakan sebatian karbon organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Soalan 2:Bagaimanakah alkohol disediakan? Jawapan:Alkohol dapat disediakan melalui proses penapaian dengan menggunakan tindakan yis terhadap makanan yang mengandungi glukosa atau kanji seperti gula, anggur, epal, tebu, beras, gandum,ubi dan barli. Soalan 3:Apakah tujuan penyulingan dalam proses penyediaan alkohol … Read more

Praktis Formatif 5.1 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 5

5.1 Pengenalan Sebatian Karbon Soalan 1:Apakah maksud sebatian karbon organik? Jawapan: Sebatian karbon organik merupakan sebatian karbon yang berasal daripada benda hidup. Soalan 2:Apakah maksud sebatian karbon bukan organik?Jawapan: Sebatian karbon bukan organik merupakan sebatian karbon yang berasal daripada benda bukan hidup. Soalan 3:Berikan dua contoh sebatian karbon bukan organik.Jawapan:Karbon monoksida, karbon dioksida, kalsium karbonat, … Read more

Praktis Formatif 5.2 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 5

5.2 HidrokarbonSoalan 1:Apakah hidrokarbon? Jawapan: Hidrokarbon ialah sebatian karbon organik yang terdiri daripada unsur karbon dan hidrogen sahaja. Soalan 2:Nyatakan satu persamaan dan satu perbezaan antara hidrokarbon tepu dengan hidrokarbon tak tepu. Jawapan: Persamaan: Hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu mempunyai unsur karbon dan hidrogen.Perbezaan: Hidrokarbon tepu mempunyai ikatan kovalen tunggal di antara atom karbon … Read more