4.7.2b Alkohol dan Kesannya ke atas Kesihatan (Soalan Subjektif)

Soalan 2:Rajah 2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji proses penapaian yang dijalankan pada suhu yang berbeza.(a)(i) Nyatakan satu pemerhatian daripada eksperimen. [1 markah](ii) Berdasarkan kepada pemerhatian di 2(a)(i), nyatakan satu inferens. [1 markah](b) Nyatakan satu pembolehubah dimanipulasikan dalam eksperimen ini. [1 markah](c) Tandakan (√) makanan yang boleh digunakan untuk penapaian. [1 markah]Beras (   )Keju (   )Nanas (   )(d) Nyatakan definisi secara operasi … Read more

4.7.2a Alkohol dan Kesannya ke atas Kesihatan (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1.1 dan Rajah 1.2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan suhu ke atas penapaian glukosa oleh yis.(a) Nyatakan satu hipotesis yang boleh dibuat daripada eksperimen ini. [1 markah](b) Nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini.   (i) Pemboleh ubah dimanipulasikan [1 markah]   (ii) Pemboleh ubah bergerak balas [1 markah](c) Berdasarkan Rajah 1.1 dan Rajah … Read more

4.7.1 Kepelbagaian Sebatian Karbon (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1.1 menunjukkan dua contoh sebatian karbon, K dan L.(a)(i) Berdasarkan Rajah 1.1, yang manakah sebatian karbon tak organik? [1 markah] (ii) Nyatakan satu ciri sebatian karbon tak organik. [1 markah](b)(i) Nyatakan satu kegunaan sebatian K. [1 markah] (ii) Nyatakan satu kesan sebatian K ke atas sistem saraf jika diambil secara berlebihan. [1 markah](c) Rajah 1.2 menunjukkan satu … Read more