Praktis Sumatif (Soalan 3) – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 4

Soalan 3:Enzim pencernaan merupakan mangkin biologi yang boleh mengubah kadar penguraian molekul makanan yang kompleks kepada molekul ringkas dalam sistem pencernaan. Apakah kegunaan enzim pencernaan selain membantu pencernaan makanan? Rajah 2 menunjukkan satu contoh aplikasi mangkin biologi dalam kehidupan harian.(a) Namakan dua contoh mangkin biologi dalam serbuk pencuci.(b) Apakah kesan mangkin biologi tersebut terhadap bahan … Read more

Praktis Sumatif (Soalan 1 & 2) – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 4

Soalan 1:(a) Apakah yang dimaksudkan oleh tindak balas kimia?(b) Adakah kadar tindak balas dipengaruhi oleh tekanan?Terangkan jawapan anda.Jawapan:(a) Satu proses pertukaran bahan tindak balas untuk menghasilkan hasil tindak balas(b) Ya.Tekanan mempengaruhi tindak balas bagi bahan tindak balas berkeadaan gas. Soalan 2:Seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji satu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas antara … Read more

Praktis Formatif 4.3 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 4

Soalan 1:(a) Namakan satu proses hidup di dalam badan manusia yang melibatkan konsep kadar tindak balas.(b) Bagaimanakah aplikasi kadar tindak balas mempengaruhi proses hidup dalam soalan 1(a)?Jawapan:(a) Pencernaan makanan(b) Kadar tindak balas pencernaan makanan ditingkatkan oleh kehadiran enzim sebagai mangkin. Soalan 2:Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas proses yang berikut:(a) Proses Haber(b) Proses SentuhJawapan:(a) … Read more

Praktis Formatif 4.2 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 4

Soalan 1:Nyatakan lima faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas.Jawapan:Suhu bahan tindak balas, kepekatan bahan tindak balas, saiz bahan tindak balas, mangkin dan tekanan Soalan 2:Lengkapkan pernyataan-pernyataan yang berikut:(a) Semakin __________ suhu bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas.(b) Semakin __________ kepekatan bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas.(c) Semakin __________ saiz bahan tindak … Read more

Eksperimen 4.4 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 4

Eksperimen 4.4:Tujuan: Untuk mengkaji kesan kehadiran mangkin terhadap kadar tindak balasPernyataan masalah: Bagaimanakah kehadiran mangkin mempengaruhi kadar tindak balas?Hipotesis: Jika mangkin hadir, maka kadar tindak balas meningkat.Pemboleh ubah: (a) dimanipulasikan : Kehadiran mangkin(b) bergerak balas : Masa yang diambil untuk mengumpul 30.00 cm3 gas(c) dimalarkan : Suhu, isi padu dan kepekatan asid hidroklorikBahan: Ketulan zink … Read more

Eksperimen 4.3 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 4

Eksperimen 4.3:Tujuan: Untuk mengkaji kesan saiz bahan tindak balas pepejal terhadap kadar tindak balasPernyataan masalah: Bagaimanakah saiz bahan tindak balas mempengaruhi kadar tindak balas?Hipotesis: Semakin kecil saiz bahan tindak balas pepejal, semakin tinggi kadar tindak balas.Pemboleh ubah: (a) dimanipulasikan : Saiz marmar(b) bergerak balas : Masa yang diambil untuk mengumpul 30.00 cm3 gas(c) dimalarkan : … Read more

Eksperimen 4.2 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 4

Soalan 4:Tujuan: Untuk mengkaji kesan kepekatan bahan tindak balas terhadap kadar tindak balasPernyataan masalah: Bagaimanakah kepekatan bahan tindak balas mempengaruhi kadar tindak balas?Hipotesis: Semakin tinggi kepekatan bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas.Pemboleh ubah: (a) dimanipulasikan : Kepekatan larutan natrium tiosulfat(b) bergerak balas : Masa yang diambil untuk tanda ‘X’ tidak kelihatan(c) dimalarkan : … Read more

Eksperimen 4.1 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 4

Eksperimen 4.1:Tujuan: Untuk mengkaji kesan suhu bahan tindak balas terhadap kadar tindak balasPernyataan masalah: Bagaimanakah suhu bahan tindak balas mempengaruhi kadar tindak balas?Hipotesis: Semakin tinggi suhu bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas.Pemboleh ubah: (a) dimanipulasikan : Suhu larutan natrium tiosulfat(b) bergerak balas : Masa yang diambil untuk tanda ‘X’ tidak kelihatan(c) dimalarkan : … Read more

Praktis Formatif 4.1 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 4

Soalan 1:Berikan satu contoh tindak balas cepat dan satu contoh tindak balas perlahan dalam kehidupan harian.Jawapan:Contoh tindak balas cepat: Pembakaran lilinContoh tindak balas perlahan: Fotosintesis(terima mana-mana jawapan yang sesuai) Soalan 2:Takrifkan kadar tindak balas.Jawapan:Kadar tindak balas ialah perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas per unit masa. Soalan 3:Rajah 1 menunjukkan graf isi … Read more