Praktis Sumatif (Soalan 1 & 2) – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 4


Soalan 1:
(a) Apakah yang dimaksudkan oleh tindak balas kimia?
(b) Adakah kadar tindak balas dipengaruhi oleh tekanan?
Terangkan jawapan anda.

Jawapan:
(a)
Satu proses pertukaran bahan tindak balas untuk menghasilkan hasil tindak balas

(b)
Ya.
Tekanan mempengaruhi tindak balas bagi bahan tindak balas berkeadaan gas.


Soalan 2:
Seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji satu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas antara marmar (kalsium karbonat) dengan asid hidroklorik cair.
Rajah 1 menunjukkan susunan radas bagi eksperimen tersebut.


Murid itu menjalankan eksperimen tersebut dengan menggunakan ketulan marmar (Set I) dan mengulangi eksperimen itu dengan menggantikan ketulan marmar dengan serbuk marmar (Set II). Jadual 1 menunjukkan keputusan eksperimen bagi Set I dan Set II.


(a) Dalam eksperimen ini, nyatakan:
(i) pemboleh ubah dimanipulasikan
(ii) pemboleh ubah bergerak balas
(iii) pemboleh ubah dimalarkan

(b) Nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini.

(c) Berdasarkan Jadual 1, lukis dua graf isi padu gas terkumpul melawan masa pada paksi yang sama bagi eksperimen Set I dan Set II di atas kertas graf.

(d) Berdasarkan eksperimen Set II, hitung:
(i) kadar tindak balas purata dalam minit pertama
(ii) kadar tindak balas purata dalam dua minit pertama
(iii) kadar tindak balas purata dalam minit kedua
(iv) kadar tindak balas pada masa 60 s
(v) kadar tindak balas purata keseluruhan bagi tindak balas tersebut

(e) Berdasarkan keputusan eksperimen Set I, hitung kadar tindak balas purata keseluruhan bagi tindak balas tersebut.


Jawapan:
(a)(i) Saiz ketulan marmar/kalsium karbonat

(a)(ii) Isi padu gas terkumpul

(a)(iii)
Kepekatan asid hidroklorik, isi padu asid hidroklorik dan jisim marmar

(b)
Semakin kecil saiz marmar/kalsium karbonat, semakin meningkat kadar tindak balas.

(c)(d)(i)
Kadar tindak balas purata dalam minit pertama(d)(ii)
Kadar tindak balas purata dalam dua minit pertama
(d)(iii)
Kadar tindak balas purata dalam minit kedua(d)(iv)
Kadar tindak balas pada masa 60 s(d)(v)
Kadar tindak balas purata bagi tindak balas keseluruhan(e)
Kadar tindak balas purata bagi tindak balas keseluruhanLeave a Comment