Praktis Formatif 4.3 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 4


Soalan 1:
(a) Namakan satu proses hidup di dalam badan manusia yang melibatkan konsep kadar tindak balas.

(b) Bagaimanakah aplikasi kadar tindak balas mempengaruhi proses hidup dalam soalan 1(a)?

Jawapan:
(a)
Pencernaan makanan

(b)
Kadar tindak balas pencernaan makanan ditingkatkan oleh kehadiran enzim sebagai mangkin.


Soalan 2:
Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas proses yang berikut:
(a) Proses Haber
(b) Proses Sentuh

Jawapan:
(a)
Proses Haber
Suhu : 450°C – 550°C
Tekanan : 200 atm
Mangkin : Serbuk ferum

(b)
Proses Sentuh
Suhu : 450°C
Tekanan : 1 atm
Mangkin : Vanadium(V) oksida

Leave a Comment