Praktis Sumatif (Soalan 3) – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 7

Soalan 3:(a) Mengapakah telefon pintar mempunyai beberapa kamera?(b) Seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk membentuk imej maya dengan menggunakan kanta cembung. Terangkan cara murid ini membentuk imej maya berdasarkan susunan radas seperti Rajah 2.(i) Tulis pernyataan masalah.(ii) Nyatakan kedudukan objek (di P, Q atau R).(iii) Dengan menggunakan anak panah (↑) sebagai objek, lukis gambar rajah … Read more

Praktis Sumatif (Soalan 1 & 2) – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 7

Soalan 1:Lukis gambar rajah sinar yang memerihalkan sifat kanta yang berikut:(a) kanta cembung sebagai kanta penumpu(b) kanta cekung sebagai kanta pencapah Jawapan:(a)(b) Soalan 2:Rajah 1 menunjukkan suatu objek diletakkan di hadapan kanta cembung pada jarak kurang daripada panjang fokus, ƒ.(a) Lukis gambar rajah sinar dalam Rajah 1 untuk menentukan imej yang dibentuk oleh kanta cembung … Read more

Praktis Formatif 7.2 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 7

Soalan 1:Nyatakan ciri-ciri imej yang dibentuk oleh kanta pembesar. Jawapan:Imej maya, tegak dan dibesarkan Soalan 2:Teleskop X terdiri daripada kanta objek dengan panjang fokus 30 cm dan kanta mata yang mempunyai panjang fokus 5 cm.Berapakah jarak pemisahan di antara kanta objek dengan kanta mata apabila teleskop X berada dalam keadaan pelarasan normal? Jawapan:30 + 5 … Read more