Praktis Sumatif (Soalan 3) – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 7

Soalan 3:(a) Mengapakah telefon pintar mempunyai beberapa kamera?(b) Seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk membentuk imej maya dengan menggunakan kanta cembung. Terangkan cara murid ini membentuk imej maya berdasarkan susunan radas seperti Rajah 2.(i) Tulis pernyataan masalah.(ii) Nyatakan kedudukan objek (di P, Q atau R).(iii) Dengan menggunakan anak panah (↑) sebagai objek, lukis gambar rajah … Read more

Praktis Sumatif (Soalan 1 & 2) – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 7

Soalan 1:Lukis gambar rajah sinar yang memerihalkan sifat kanta yang berikut:(a) kanta cembung sebagai kanta penumpu(b) kanta cekung sebagai kanta pencapah Jawapan:(a)(b) Soalan 2:Rajah 1 menunjukkan suatu objek diletakkan di hadapan kanta cembung pada jarak kurang daripada panjang fokus, ƒ.(a) Lukis gambar rajah sinar dalam Rajah 1 untuk menentukan imej yang dibentuk oleh kanta cembung … Read more

Praktis Formatif 7.2 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 7

Soalan 1:Nyatakan ciri-ciri imej yang dibentuk oleh kanta pembesar. Jawapan:Imej maya, tegak dan dibesarkan Soalan 2:Teleskop X terdiri daripada kanta objek dengan panjang fokus 30 cm dan kanta mata yang mempunyai panjang fokus 5 cm.Berapakah jarak pemisahan di antara kanta objek dengan kanta mata apabila teleskop X berada dalam keadaan pelarasan normal? Jawapan:30 + 5 … Read more

Aktiviti 7.3 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 7

Aktiviti 7.3:Membina model teleskop ringkasBahanSilinder kertas berongga dan pita selofanRadasKanta cembung dengan panjang fokus, ƒo ≥ 10 cm, kanta cembung dengan panjang fokus, ƒe ≤ 2 cm, pembaris, gunting atau pisau dan penselArahan1. Jalankan aktiviti ini secara berkumpulan.2. Kumpulkan maklumat daripada Internet, media cetak dan media elektronik lain tentang perkara yang berikut:(a) jenis, saiz dan … Read more

Praktis Formatif 7.1 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 7

Soalan 1:Namakan jenis kanta di dalam mata manusia. Jawapan:Kanta cembung Soalan 2:Rajah 1 menunjukkan dua jenis kanta.(a) Namakan jenis kanta yang berikut:(i) Kanta X (ii) Kanta Y(b) (i) Kanta yang manakah berfungsi sebagai kanta pencapah?      (ii) Kanta yang manakah berfungsi sebagai kanta penumpu?(c) Tandakan titik fokus bagi kanta X dan Y dengan huruf … Read more

Aktiviti 7.2 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 7

Aktiviti 7.2:Menentukan panjang fokus bagi suatu kanta cembung dengan penggunaan objek jauhRadasKanta cembung, pemegang kanta, skrin putih dan pembaris meterArahan1. Sediakan susunan radas seperti Rajah 7.7.2. Halakan kanta cembung ke suatu objek jauh di sebelah luar tingkap yang terbuka.3. Laraskan kedudukan skrin putih sehingga suatu imej yang tajam bagi objek jauh itu terbentuk pada skrin.4. … Read more

Aktiviti 7.1 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 7

Aktiviti 7.1:Menggunakan Kit Sinar Optik untuk:(a) menunjukkan kanta cembung sebagai kanta penumpu dan kanta cekung sebagai kanta pencapah(b) menentukan titik fokus bagi kanta cembung dan kanta cekungBahanKertas putih (saiz 86 cm × 86 cm)RadasKit Sinar Optik yang mengandungi kotak sinar, kanta dwicembung berbentuk silinder, kanta dwicekung berbentuk silinder, plat tiga celah, pembaris dan penselNota: Aktiviti … Read more