Praktis Sumatif (Soalan 3) – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 7


Soalan 3:
(a) Mengapakah telefon pintar mempunyai beberapa kamera?

(b) Seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk membentuk imej maya dengan menggunakan kanta cembung. Terangkan cara murid ini membentuk imej maya berdasarkan susunan radas seperti Rajah 2.

(i) Tulis pernyataan masalah.

(ii) Nyatakan kedudukan objek (di P, Q atau R).

(iii) Dengan menggunakan anak panah (↑) sebagai objek, lukis gambar rajah sinar untuk menunjukkan pembentukan dan kedudukan imej. Lengkapkan Rajah 2 untuk mendapatkan jawapan anda.

(iv) Nyatakan dua ciri-ciri lain bagi imej yang terbentuk di 3(b)(iii).


Jawapan:
(a)
Menghasilkan imej dengan saiz yang berlainan dengan menggunakan kanta kamera yang mempunyai panjang fokus yang berlainan

(b)(i) Di manakah kedudukan objek supaya suatu imej maya terbentuk?

(b)(ii) R

(b)(iii)

(b)(iv) Tegak, dibesarkan

Leave a Comment