Praktis Formatif 7.2 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 7


Soalan 1:
Nyatakan ciri-ciri imej yang dibentuk oleh kanta pembesar.

Jawapan:
Imej maya, tegak dan dibesarkan


Soalan 2:
Teleskop X terdiri daripada kanta objek dengan panjang fokus 30 cm dan kanta mata yang mempunyai panjang fokus 5 cm.
Berapakah jarak pemisahan di antara kanta objek dengan kanta mata apabila teleskop X berada dalam keadaan pelarasan normal?

Jawapan:
30 + 5 = 35 cm

Leave a Comment