Praktis Sumatif (Soalan 3 & 4) – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 9

Soalan 3:Rajah 2 menunjukkan jenis-jenis orbit satelit yang berlabel A, B, C dan D.(a) Labelkan jenis orbit pada Rajah 2 dengan singkatan yang berikut.  GEO   HEO   LEO   MEO(b) Berdasarkan Rajah 2, namakan jenis orbit bagi satelit GPS. Jawapan:(a) A: HEOB: MEOC: LEOD: GEO(b) MEO Soalan 4:Jam pada satelit GPS perlu dibetulkan dari semasa ke semasa. … Read more

Praktis Sumatif (Soalan 1 & 2) – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 9

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan satu contoh orbit bagi satelit X yang mempunyai tempoh orbit 12 jam.(a) Berdasarkan Rajah 1, namakan jenis satelit X.(b) Berikan satu contoh aplikasi satelit X. Jawapan:(a) Satelit GPS(b) Untuk tujuan navigasi Soalan 2:(a) Nyatakan tiga ciri satelit GPS.(b) Berikan satu contoh alat yang mengandungi alat penerima GPS.(c) Namakan satu kegunaan GPS … Read more

Praktis Formatif 9.2 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 9

Soalan 1:Apakah maksud Sistem Penentu Sejagat (GPS)? Jawapan:Sistem Penentu Sejagat (Global Positioning System (GPS)) merupakan suatu sistem navigasi yang memberi maklumat tentang lokasi dan masa kepada penggunanya dalam semua keadaan cuaca. Soalan 2:Bagaimanakah GPS berfungsi? Jawapan:Dalam GPS,• Segmen kawalan menghantar isyarat menggunakan antena Bumi yang terdapat dalam stesen pengawasan ke satelit-satelit GPS yang berada di … Read more

Aktiviti 9.8 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 9

Aktiviti 9.8:Mengembara dari satu lokasi ke lokasi lain dalam kawasan sekolah dengan menggunakan koordinat GPSArahan1. Jalankan aktiviti ini secara berkumpulan di kawasan sekolah yang lapang seperti padang sekolah.2. Tandakan lima lokasi dengan jarak minimum 10 m di antara satu dengan yang lain dalam kawasan sekolah yang lapang.3. Gunakan alat penerima GPS seperti telefon pintar untuk … Read more

Praktis Formatif 9.1 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 9

Soalan 1:Nyatakan lima jenis orbit satelit. Jawapan:• Orbit Rendah Bumi (Low Earth Orbit (LEO)) • Orbit Sederhana Bumi (Medium Earth Orbit (MEO)) • Orbit Tinggi Bumi (High Earth Orbit (HEO)) • Orbit Geopegun (Geostationary Orbit (GEO)) • Orbit Geosegerak (Geosynchronous Orbit (GSO)) Soalan 2:(a) Lukis satu rajah untuk menunjukkan apogi dan perigi satu satelit dalam … Read more