Praktis Sumatif (Soalan 1 & 2) – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 9


Soalan 1:
Rajah 1 menunjukkan satu contoh orbit bagi satelit X yang mempunyai tempoh orbit 12 jam.


(a) Berdasarkan Rajah 1, namakan jenis satelit X.

(b) Berikan satu contoh aplikasi satelit X.

Jawapan:
(a) Satelit GPS

(b) Untuk tujuan navigasi


Soalan 2:
(a) Nyatakan tiga ciri satelit GPS.

(b) Berikan satu contoh alat yang mengandungi alat penerima GPS.

(c) Namakan satu kegunaan GPS dalam kehidupan harian.

(d) Berikan dua contoh aplikasi navigasi yang menggunakan satelit GPS.


Jawapan:
(a)
• Satelit GPS ialah satelit komunikasi

• Ketinggian orbit bagi satelit GPS ialah 20 000 km

• Tempoh orbit bagi satelit GPS ialah 12 jam

(b)
Telefon pintar

(c)
Tujuan navigasi
(mana-mana jawapan yang sesuai)

(d)
Google Maps, Waze

Leave a Comment