Praktis Sumatif (Soalan 3 & 4) – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 9


Soalan 3:
Rajah 2 menunjukkan jenis-jenis orbit satelit yang berlabel A, B, C dan D.

(a) Labelkan jenis orbit pada Rajah 2 dengan singkatan yang berikut.

  GEO   HEO   LEO   MEO

(b) Berdasarkan Rajah 2, namakan jenis orbit bagi satelit GPS.

Jawapan:
(a)
A: HEO
B: MEO
C: LEO
D: GEO

(b) MEO


Soalan 4:
Jam pada satelit GPS perlu dibetulkan dari semasa ke semasa. Apakah kepentingan maklumat masa yang tepat daripada satelit GPS dalam aktiviti seharian manusia?

Jawapan:
Masa yang tepat dan diselaraskan dari satelit GPS digunakan dalam aktiviti harian seperti berikut:

Dalam bidang pengangkutan
Keselamatan penerbangan dan pendaratan kapal terbang, pelayaran kapal dan perjalanan kereta api bergantung pada masa yang tepat dan selaras.

Dalam bidang telekomunikasi
Perhubungan antara telefon bimbit, siaran TV secara langsung dan persidangan video dapat dijalankan secara berterusan pada masa yang tepat dan selaras.

Dalam bidang sains
Masa yang tetap semasa berlakunya fenomena alam seperti letupan gunung berapi, gempa bumi dan tsunami mengikut lokasi mereka dapat direkodkan.

Leave a Comment