Praktis Formatif 9.2 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 9


Soalan 1:
Apakah maksud Sistem Penentu Sejagat (GPS)?

Jawapan:
Sistem Penentu Sejagat (Global Positioning System (GPS)) merupakan suatu sistem navigasi yang memberi maklumat tentang lokasi dan masa kepada penggunanya dalam semua keadaan cuaca.


Soalan 2:
Bagaimanakah GPS berfungsi?

Jawapan:
Dalam GPS,
• Segmen kawalan menghantar isyarat menggunakan antena Bumi yang terdapat dalam stesen pengawasan ke satelit-satelit GPS yang berada di segmen angkasa.

• Isyarat yang diterima oleh satelitsatelit GPS ini kemudiannya dibetulkan supaya jam/masa menjadi tepat.

• Isyarat yang telah dibetulkan ini kemudiannya dihantar semula oleh satelit-satelit GPS kepada pengguna GPS yang berada dalam segmen pengguna.


Soalan 3:
Apakah kegunaan GPS?

Jawapan:
Tujuan navigasi dan penetapan jam global atau tempatan yang piawai


Soalan 4:
Apakah faedah pemberitahuan tentang kemalangan jalan raya yang berlaku dalam aplikasi navigasi bagi para pengguna jalan raya tersebut?

Jawapan:
• Mengurangkan kelajuan kenderaan yang sedang melalui jalan tersebut

• Memaklumkan kepada pengguna supaya lebih berhati-hati tentang kemungkinan kehadiran halangan atau objek di atas jalan raya

• Pengguna lain dapat memilih jalan alternatif untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas

Leave a Comment