Praktis Sumatif 12 (Soalan 3 – 5) – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 12

Soalan 3:Tindak balas X sentiasa berlaku di Matahari.(a) Apakah tindak balas tersebut?(b) Jelaskan salah satu sebab tindak balas tersebut boleh berlaku di permukaan Matahari.(c) Apakah yang akan berlaku di Bumi jika tindak balas yang anda nyatakan dalam soalan 3(a) berhenti secara tiba-tiba?Jawapan:(a) Pelakuran nukleus(b) Matahari mempunyai suhu yang amat tinggi/Kaya dengan hidrogen(c) Bumi tidak mendapat … Read more

Praktis Sumatif 12 (Soalan 1 & 2) – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 12

Soalan 1:Gambar foto 1 menunjukkan sebuah stesen jana kuasa nuklear yang dibina di sebuah negara.Gambar foto 1(a) Nyatakan dua buah negara selaku pengguna utama tenaga nuklear di dunia.(b) Berdasarkan jawapan anda dalam soalan 1(a), apakah kegunaan tenaga nuklear di negara itu?(c) Nyatakan dua kelebihan sumber tenaga nuklear. Jawapan:(a) Perancis, Slovakia(b) • Perancis menggunakan tenaga nuklear … Read more

Praktis Formatif 12.4 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 12

Soalan 1:Nyatakan dua sumber tenaga utama di Malaysia pada masa ini.Jawapan:Gas asli, hidro Soalan 2:Nyatakan tiga faktor yang perlu diambil kira bagi melaksanakan pembinaan stesen jana kuasa nuklear.Jawapan:• Bahan api fosil mungkin semakin berkurangan• Tenaga nuklear membebaskan gas rumah hijau yang amat sedikit• Kadar tenaga yang dikeluarkan oleh sumber tenaga nuklear lebih besar berbanding dengan … Read more

Praktis Formatif 12.3 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 12

Soalan 1:Nyatakan tiga kesan buruk yang boleh berlaku jika penggunaan senjata nuklear diteruskan.Jawapan:• Dunia akan mengalami kemusnahan• Bilangan kes kanser meningkat• Peperangan antara negara yang mempunyai senjata nuklear akan tercetus. Soalan 2:Apakah tujuan ujian nuklear dijalankan?Jawapan:Memastikan sama ada senjata nuklear boleh berfungsi dengan baik atau tidak.

Praktis Formatif 12.2 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 12

Soalan 1:1. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.(a) Proses __________ berlaku apabila satu ________ membedil satu nukleus berjisim besar dan __________ kepada dua nukleus baharu berjisim lebih kecil yang hampir sama serta lebih stabil dengan pembebasan __________.(b) Proses pelakuran nukleus hanya berlaku pada __________ yang tinggi sahaja. Jawapan:(a) pembelahan nukleus, neutron yang perlahan, terbelah, … Read more

Praktis Formatif 12.1 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 12

Soalan 1:Nyatakan tiga buah negara utama yang menggunakan sumber tenaga nuklear di dunia. Jawapan:Amerika Syarikat, Rusia, Perancis, Jepun(mana-mana tiga) Soalan 2:Apakah kebaikan menggunakan sumber tenaga nuklear berbanding dengan sumber tenaga yang lain? Jawapan:• Menghasilkan jumlah tenaga yang sangat banyak berbanding dengan sumber bahan api fosil• Membebaskan gas rumah hijau yang amat sedikit berbanding dengan sumber … Read more