Praktis Formatif 12.2 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 12

Soalan 1:1. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.(a) Proses __________ berlaku apabila satu ________ membedil satu nukleus berjisim besar dan __________ kepada dua nukleus baharu berjisim lebih kecil yang hampir sama serta lebih stabil dengan pembebasan __________.(b) Proses pelakuran nukleus hanya berlaku pada __________ yang tinggi sahaja. Jawapan:(a) pembelahan nukleus, neutron yang perlahan, terbelah, … Read more

Praktis Formatif 12.1 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 12

Soalan 1:Nyatakan tiga buah negara utama yang menggunakan sumber tenaga nuklear di dunia. Jawapan:Amerika Syarikat, Rusia, Perancis, Jepun(mana-mana tiga) Soalan 2:Apakah kebaikan menggunakan sumber tenaga nuklear berbanding dengan sumber tenaga yang lain? Jawapan:• Menghasilkan jumlah tenaga yang sangat banyak berbanding dengan sumber bahan api fosil• Membebaskan gas rumah hijau yang amat sedikit berbanding dengan sumber … Read more

6.4.3 Pengendalian Bahan Radioaktif Dengan Cara yang Betul (Soalan Subjektif)

Soalan 1:(a) Rajah 1.1 dan 1.2 menunjukkan aktiviti-aktiviti yang melibatkan bahan radioaktif.(i) Nyatakan sinaran radioaktif yang digunakan dalam bidang perubatan pada Rajah 1.1. [1 markah](ii) Nyatakan kegunaan Karbon-14 pada Rajah 1.2. [1 markah](iii) Nyatakan satu kesan letupan nuklear kepada manusia. [1 markah](iv) Apakah bahan yang digunakan untuk membuat bekas bagi menyimpan bahan radioaktif dengan selamat? … Read more

6.4.2 Penghasilan Tenaga Nuklear dan Kegunaannya (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan proses pembelahan nukleus bahan radioaktif.(a) Namakan tenaga S dan sinaran T dalam kotak yang disediakan dalam Rajah 1. [2 markah](b) Nyatakan satu kegunaan bagi:(i) Tenaga S(ii) Sinaran T dalam bidang perubatan.[2 markah](c) Nyatakan satu cara untuk mengesan kehadiran sinaran T. [1 markah](d) Apakah kesan kepada manusia jika terdedah kepada sinaran T. [1 markah] Jawapan:(a)Tenaga S: Tenaga nuklearSinaran T: Sinaran radioaktif(b)(i)– … Read more

6.4.1 Bahan Radioaktif (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan tiga sinaran radioaktif, P, Q dan R.(a) Namakan sinaran radioaktif P dan sinaran radioaktif R. [2 markah](b) Nyatakan cas bagi sinaran radioaktif P dan sinaran radioaktif Q. [2 markah](c) Namakan bahan yang menghalang penembusan sinaran radioaktif R. [1 markah](d) Namakan sinaran radioaktif yang digunakan untuk membunuh sel-sel kanser. [1 markah] Jawapan:(a)P: Sinaran alfa R: Sinaran gama(b)P: Bercas positifQ: Bercas negatif(c) Blok plumbum yang tebal.(d) … Read more