Praktis Formatif 12.2 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 12

Soalan 1:
1. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.
(a) Proses __________ berlaku apabila satu ________ membedil satu nukleus berjisim besar dan __________ kepada dua nukleus baharu berjisim lebih kecil yang hampir sama serta lebih stabil dengan pembebasan __________.

(b) Proses pelakuran nukleus hanya berlaku pada __________ yang tinggi sahaja.

Jawapan:
(a) pembelahan nukleus, neutron yang perlahan, terbelah, tenaga

(b) suhu

Leave a Comment