Praktis Formatif 12.1 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 12

Soalan 1:
Nyatakan tiga buah negara utama yang menggunakan sumber tenaga nuklear di dunia.

Jawapan:
Amerika Syarikat, Rusia, Perancis, Jepun
(mana-mana tiga)

Soalan 2:
Apakah kebaikan menggunakan sumber tenaga nuklear berbanding dengan sumber tenaga yang lain?

Jawapan:
• Menghasilkan jumlah tenaga yang sangat banyak berbanding dengan sumber bahan api fosil

• Membebaskan gas rumah hijau yang amat sedikit berbanding dengan sumber yang lain

Leave a Comment