Praktis Formatif 12.3 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 12

Soalan 1:
Nyatakan tiga kesan buruk yang boleh berlaku jika penggunaan senjata nuklear diteruskan.

Jawapan:
• Dunia akan mengalami kemusnahan
• Bilangan kes kanser meningkat
• Peperangan antara negara yang mempunyai senjata nuklear akan tercetus.

Soalan 2:
Apakah tujuan ujian nuklear dijalankan?

Jawapan:
Memastikan sama ada senjata nuklear boleh berfungsi dengan baik atau tidak.

Leave a Comment