Praktis Formatif 12.4 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 12

Soalan 1:
Nyatakan dua sumber tenaga utama di Malaysia pada masa ini.

Jawapan:
Gas asli, hidro

Soalan 2:
Nyatakan tiga faktor yang perlu diambil kira bagi melaksanakan pembinaan stesen jana kuasa nuklear.

Jawapan:
• Bahan api fosil mungkin semakin berkurangan

• Tenaga nuklear membebaskan gas rumah hijau yang amat sedikit

• Kadar tenaga yang dikeluarkan oleh sumber tenaga nuklear lebih besar berbanding dengan sumber bahan api fosil

Leave a Comment