Praktis Sumatif 4 (Soalan 4 & 5) – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 4

Soalan 4:Gambar foto 1 menunjukkan isu sosiosaintifik dalam sektor tenaga.(a) Nyatakan kesan isu di atas kepada alam sekitar.(b) Cadangkan dua cara untuk menangani isu di atas menggunakan Teknologi Hijau.(c) Nyatakan satu kelebihan menggunakan Teknologi Hijau untuk menangani isu di atas.(d) Adakah anda bersetuju bahawa penggunaan Teknologi Hijau dalam kehidupan seharian akan mengurangkan pencemaran alam sekitar?Wajarkan … Read more

Praktis Sumatif 4 (Soalan 1 – 3) – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 4

Soalan 1:Baca petikan di bawah.Amalan Teknologi Hijau yang dicadangkan dalam Dasar Teknologi Hijau Kebangsaan telah mula diterapkan dalam kalangan murid di sekolah. Kesedaran untuk melestarikan alam sekitar melalui Teknologi Hijau seharusnya dididik dari awal usia.Berdasarkan petikan di atas:(a) apakah yang dimaksudkan dengan Teknologi Hijau?(b) nyatakan empat tonggak utama dalam Dasar Teknologi Hijau Kebangsaan.Jawapan:(a) Pembangunan dan … Read more

Praktis Formatif 4.6 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 4

Soalan 1:Rajah di bawah menunjukkan aktiviti yang dilakukan oleh Mariam dan ayahnya.Apakah kebaikan aktiviti yang dilakukan oleh mereka? Jelaskan jawapan anda menggunakan konsep Teknologi Hijau.Jawapan:• Aktiviti yang dilakukan oleh Mariam dapat mengurangkan masalah pemanasan global. Pokok-pokok menyerap karbon dioksida semasa proses fotosintesis dan membebaskan gas oksigen. Semakin banyak jumlah pokok yang ada, semakin tinggi jumlah … Read more

Praktis Formatif 4.5 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 4

Soalan 1:Nyatakan kesan jika jumlah kenderaan yang menggunakan bahan api fosil semakin meningkat.Jawapan:Peningkatan gas rumah hijau yang tidak terkawal, menyumbang kepada kesan rumah hijau Soalan 2:Bahan api bio merupakan __________ yang dihasilkan daripada __________ dan ___________ .Jawapan:Bahan api bio merupakan ester metil lemak yang dihasilkan daripada minyak sayuran dan lemak haiwan.

Praktis Formatif 4.4 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 4

Soalan 1:Bagaimanakah kejadian tanah runtuh dan banjir lumpur boleh berlaku?Jawapan:Pembalakan yang tidak terkawal Soalan 2:Nyatakan kesan penggunaan baja kimia yang berlebihan dalam pertanian.Jawapan:Baja kimia meresap ke tanah sehingga sampai ke sumber air seperti sungai.Akibatnya, air sungai tercemar. Selain itu, kadar keasidan tanah turut meningkat. Soalan 3:Nyatakan dua kaedah yang boleh mengurangkan penebangan pokok di hutan.Jawapan:• … Read more

Praktis Formatif 4.3 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 4

Soalan 1:Nyatakan dua isu sosiosaintifik dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa.Jawapan:• Sisa makanan yang tidak dilupuskan dengan baik• Sisa kimia dan sampah sarap dibuang ke dalam sungai dan laut secara haram. Soalan 2:Nyatakan dua cara bagi menangani permasalahan dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa.Jawapan:• Pengamalan 5R, iaitu tolak, kurangkan, guna semula, kitar semula … Read more

Praktis Formatif 4.2 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 4

Soalan 1:Nyatakan tiga isu sosiosaintifik yang berkaitan dengan sektor tenaga. Jawapan:• Peningkatan penggunaan bahan api fosil yang semakin serius• Berlaku perubahan iklim yang ekstrem• Peningkatan penghasilan gas rumah hijau Soalan 2:Apakah langkah-langkah yang perlu diambil bagi menjimatkan penggunaan tenaga? Jawapan:• Mengadakan kempen amalan kecekapan tenaga• Mengamalkan dan melaksanakan Teknologi Hijau

Praktis Formatif 4.1 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 4

Soalan 1:Apakah yang dimaksudkan dengan Teknologi Hijau? Jawapan:Pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi serta meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Soalan 2:Nyatakan dua kepentingan kecekapan tenaga. Jawapan:• Menjimatkan penggunaan tenaga• Mengukuhkan ekonomi negara Soalan 3:Nyatakan sektor-sektor yang terdapat dalam Teknologi Hijau. Jawapan:• Sektor tenaga• … Read more