Praktis Formatif 4.6 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 4

Soalan 1:Rajah di bawah menunjukkan aktiviti yang dilakukan oleh Mariam dan ayahnya.Apakah kebaikan aktiviti yang dilakukan oleh mereka? Jelaskan jawapan anda menggunakan konsep Teknologi Hijau.Jawapan:• Aktiviti yang dilakukan oleh Mariam dapat mengurangkan masalah pemanasan global. Pokok-pokok menyerap karbon dioksida semasa proses fotosintesis dan membebaskan gas oksigen. Semakin banyak jumlah pokok yang ada, semakin tinggi jumlah … Read more

Praktis Formatif 4.5 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 4

Soalan 1:Nyatakan kesan jika jumlah kenderaan yang menggunakan bahan api fosil semakin meningkat.Jawapan:Peningkatan gas rumah hijau yang tidak terkawal, menyumbang kepada kesan rumah hijau Soalan 2:Bahan api bio merupakan __________ yang dihasilkan daripada __________ dan ___________ .Jawapan:Bahan api bio merupakan ester metil lemak yang dihasilkan daripada minyak sayuran dan lemak haiwan.

Praktis Formatif 4.4 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 4

Soalan 1:Bagaimanakah kejadian tanah runtuh dan banjir lumpur boleh berlaku?Jawapan:Pembalakan yang tidak terkawal Soalan 2:Nyatakan kesan penggunaan baja kimia yang berlebihan dalam pertanian.Jawapan:Baja kimia meresap ke tanah sehingga sampai ke sumber air seperti sungai.Akibatnya, air sungai tercemar. Selain itu, kadar keasidan tanah turut meningkat. Soalan 3:Nyatakan dua kaedah yang boleh mengurangkan penebangan pokok di hutan.Jawapan:• … Read more

Praktis Formatif 4.3 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 4

Soalan 1:Nyatakan dua isu sosiosaintifik dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa.Jawapan:• Sisa makanan yang tidak dilupuskan dengan baik• Sisa kimia dan sampah sarap dibuang ke dalam sungai dan laut secara haram. Soalan 2:Nyatakan dua cara bagi menangani permasalahan dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa.Jawapan:• Pengamalan 5R, iaitu tolak, kurangkan, guna semula, kitar semula … Read more

Praktis Formatif 4.2 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 4

Soalan 1:Nyatakan tiga isu sosiosaintifik yang berkaitan dengan sektor tenaga. Jawapan:• Peningkatan penggunaan bahan api fosil yang semakin serius• Berlaku perubahan iklim yang ekstrem• Peningkatan penghasilan gas rumah hijau Soalan 2:Apakah langkah-langkah yang perlu diambil bagi menjimatkan penggunaan tenaga? Jawapan:• Mengadakan kempen amalan kecekapan tenaga• Mengamalkan dan melaksanakan Teknologi Hijau

Praktis Formatif 4.1 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 4

Soalan 1:Apakah yang dimaksudkan dengan Teknologi Hijau? Jawapan:Pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi serta meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Soalan 2:Nyatakan dua kepentingan kecekapan tenaga. Jawapan:• Menjimatkan penggunaan tenaga• Mengukuhkan ekonomi negara Soalan 3:Nyatakan sektor-sektor yang terdapat dalam Teknologi Hijau. Jawapan:• Sektor tenaga• … Read more