Praktis Formatif 4.2 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 4

Soalan 1:Nyatakan tiga isu sosiosaintifik yang berkaitan dengan sektor tenaga. Jawapan:• Peningkatan penggunaan bahan api fosil yang semakin serius• Berlaku perubahan iklim yang ekstrem• Peningkatan penghasilan gas rumah hijau Soalan 2:Apakah langkah-langkah yang perlu diambil bagi menjimatkan penggunaan tenaga? Jawapan:• Mengadakan kempen amalan kecekapan tenaga• Mengamalkan dan melaksanakan Teknologi Hijau

Praktis Formatif 4.1 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 4

Soalan 1:Apakah yang dimaksudkan dengan Teknologi Hijau? Jawapan:Pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi serta meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Soalan 2:Nyatakan dua kepentingan kecekapan tenaga. Jawapan:• Menjimatkan penggunaan tenaga• Mengukuhkan ekonomi negara Soalan 3:Nyatakan sektor-sektor yang terdapat dalam Teknologi Hijau. Jawapan:• Sektor tenaga• … Read more