Praktis Formatif 4.3 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 4


Soalan 1:
Nyatakan dua isu sosiosaintifik dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa.

Jawapan:
• Sisa makanan yang tidak dilupuskan dengan baik

• Sisa kimia dan sampah sarap dibuang ke dalam sungai dan laut secara haram.


Soalan 2:
Nyatakan dua cara bagi menangani permasalahan dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa.

Jawapan:
• Pengamalan 5R, iaitu tolak, kurangkan, guna semula, kitar semula dan pemulihan

• Menjalankan amalan pengasingan sampah mengikut jenis

Leave a Comment