Praktis Formatif 4.2 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 4


Soalan 1:
Nyatakan tiga isu sosiosaintifik yang berkaitan dengan sektor tenaga.

Jawapan:
• Peningkatan penggunaan bahan api fosil yang semakin serius

• Berlaku perubahan iklim yang ekstrem

• Peningkatan penghasilan gas rumah hijau


Soalan 2:
Apakah langkah-langkah yang perlu diambil bagi menjimatkan penggunaan tenaga?

Jawapan:
• Mengadakan kempen amalan kecekapan tenaga

• Mengamalkan dan melaksanakan Teknologi Hijau

Leave a Comment