Praktis Formatif 4.4 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 4


Soalan 1:
Bagaimanakah kejadian tanah runtuh dan banjir lumpur boleh berlaku?

Jawapan:
Pembalakan yang tidak terkawal


Soalan 2:
Nyatakan kesan penggunaan baja kimia yang berlebihan dalam pertanian.

Jawapan:
Baja kimia meresap ke tanah sehingga sampai ke sumber air seperti sungai.
Akibatnya, air sungai tercemar. Selain itu, kadar keasidan tanah turut meningkat.


Soalan 3:
Nyatakan dua kaedah yang boleh mengurangkan penebangan pokok di hutan.

Jawapan:
• Mengadakan kempen kitar semula
• Menjimatkan penggunaan kertas
• Mengawal dan mengehadkan aktiviti pembalakan

Leave a Comment