6.3.2 Pemilihan Makanan Yang Diproses (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan sebuah bekas berlabel bagi makanan yang telah diproses.(a) Berdasarkan Rajah 1, kenal pasti dua bahan kimia yang dicatatkan pada label. [2 markah](b) Berdasarkan label dalam Rajah 1, bahan kimia yang manakah digunakan sebagai pengawet? [1 markah](c) Namakan kaedah pemprosesan makanan yang digunakan dalam Rajah 1. [1 markah](d) Apakah maklumat lain yang … Read more

6.3.1 Perkembangan dalam Teknologi Makanan (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan makanan yang telah diproses melalui tiga kaedah yang berbeza.(a) Tulis kaedah pemprosesan makanan, P, Q dan R, dalam petak yang disediakan pada Rajah 1. [3 markah](b) Apakah yang terjadi kepada kandungan air dalam makanan yang telah diproses melalui kaedah P? [1 markah](c) Makanan dipanaskan pada 121 oC semasa proses dalam kaedah … Read more