Praktis Sumatif 2 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 2

Soalan 1:Kaji situasi yang berikut.Gizi orang Eskimo lazimnya mengandungi daging yang kaya dengan lemak seperti daging ikan paus. Pengambilan daging ikan paus dapat memanaskan badan.(a) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat situasi di atas.(b) Berdasarkan situasi yang diberi, rancang dan huraikan satu eksperimen untuk membandingkan nilai kalori lemak dengan nilai kalori kelas makanan yang lain seperti … Read more

Praktis Formatif 2.6 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 2

Soalan 1:Apakah yang dimaksudkan oleh makanan kesihatan? Berikan satu contoh makanan kesihatan.Jawapan:Makanan kesihatan merupakan bahan makanan semula jadi yang terkandung dalam gizi normal yang mengekalkan kesihatan dan tidak mempunyai bahan kimia yang biasanya digunakan dalam teknologi pemprosesan makanan.Contoh: oren, tomato, halia Soalan 2:Apakah yang dimaksudkan oleh suplemen kesihatan? Berikan satu contoh suplemen kesihatan.Jawapan:Suplemen kesihatan merupakan … Read more

Praktis Formatif 2.5 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 2

Soalan 1:Apakah yang dimaksudkan dengan pemprosesan makanan?Jawapan:Pemprosesan makanan merupakan cara mengubah bahan makanan mentah dalam bentuk semula jadi kepada bahan makanan dalam bentuk yang lain. Soalan 2:Nyatakan empat tujuan memproses makanan.Jawapan:Tujuan memproses makanan adalah seperti yang berikut:• supaya dapat dimakan• tahan lebih lama• menjadi lebih enak• lebih berkhasiat• menjadi lebih menarik(mana-mana empat) Soalan 3:Namakan empat … Read more

Praktis Formatif 2.4 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 2

Soalan 1:Nyatakan empat ciri baka yang bermutu.Jawapan:Cepat tumbuh dan matang, tahan penyakit, perosak dan cuaca melampau, mudah dan kurang kos penjagaan yang rapi dan banyak hasil makanan yang lebih berkualiti Soalan 2:Bagaimanakah baka yang bermutu diperoleh melalui teknologi moden?Jawapan:Pengklonan, kacukan, kejuruteraan genetik, teknologi mutagenesis Soalan 3:Namakan agensi yang memajukan pemasaran hasil tanaman negara.Jawapan:FAMA Soalan 4:Nyatakan … Read more

Praktis Formatif 2.3 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 2

Soalan 1:Apakah yang dimaksudkan dengan kitar nitrogen?Jawapan:Kitar nitrogen ialah kitar semula jadi yang mengitarkan unsur nitrogen antara tumbuhan dengan haiwan dan seterusnya di atmosfera, tanah dan air. Soalan 2:(a) Namakan tiga proses dalam kitar nitrogen yang menambah ion nitrat ke dalam tanah.(b) Namakan tiga proses dalam kitar nitrogen yang menyingkirkan ion nitrat daripada tanah.Jawapan:(a) Tindakan … Read more

Praktis Formatif 2.2 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 2

Soalan 1:(a) Apakah maksud makronutrien? Namakan lima contoh makronutrien.(b) Apakah maksud mikronutrien? Namakan lima contoh mikronutrien.Jawapan:(a) • Makronutrien ialah unsur (atau mineral) yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak.• Karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosforus, kalium, kalsium, magnesium dan sulfur (mana-mana lima)(b)• Mikronutrien ialah unsur (atau mineral) yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit.• … Read more

Praktis Formatif 2.1 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 2

Soalan 1:(a) Apakah konsep yang diterapkan oleh Pinggan Sihat Malaysia? Terangkan konsep tersebut.(b) Apakah kepentingan konsep yang dinyatakan dalam soalan 1(a)?Jawapan:(a) Konsep Pinggan Sihat Malaysia bermaksud suku bahagian pinggan diisi dengan sumber karbohidrat, suku pinggan diisi dengan sumber protein dan separuh pinggan lagi diisi dengan buah dan sayur.(b) Konsep Pinggan Sihat Malaysia membantu pengambilan gizi … Read more