Praktis Formatif 2.1 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 2

Soalan 1:(a) Apakah konsep yang diterapkan oleh Pinggan Sihat Malaysia? Terangkan konsep tersebut.(b) Apakah kepentingan konsep yang dinyatakan dalam soalan 1(a)?Jawapan:(a) Konsep Pinggan Sihat Malaysia bermaksud suku bahagian pinggan diisi dengan sumber karbohidrat, suku pinggan diisi dengan sumber protein dan separuh pinggan lagi diisi dengan buah dan sayur.(b) Konsep Pinggan Sihat Malaysia membantu pengambilan gizi … Read more

6.3.2 Pemilihan Makanan Yang Diproses (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan sebuah bekas berlabel bagi makanan yang telah diproses.(a) Berdasarkan Rajah 1, kenal pasti dua bahan kimia yang dicatatkan pada label. [2 markah](b) Berdasarkan label dalam Rajah 1, bahan kimia yang manakah digunakan sebagai pengawet? [1 markah](c) Namakan kaedah pemprosesan makanan yang digunakan dalam Rajah 1. [1 markah](d) Apakah maklumat lain yang … Read more

6.3.1 Perkembangan dalam Teknologi Makanan (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan makanan yang telah diproses melalui tiga kaedah yang berbeza.(a) Tulis kaedah pemprosesan makanan, P, Q dan R, dalam petak yang disediakan pada Rajah 1. [3 markah](b) Apakah yang terjadi kepada kandungan air dalam makanan yang telah diproses melalui kaedah P? [1 markah](c) Makanan dipanaskan pada 121 oC semasa proses dalam kaedah … Read more