Praktis Formatif 2.3 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 2

Soalan 1:
Apakah yang dimaksudkan dengan kitar nitrogen?

Jawapan:
Kitar nitrogen ialah kitar semula jadi yang mengitarkan unsur nitrogen antara tumbuhan dengan haiwan dan seterusnya di atmosfera, tanah dan air.

Soalan 2:
(a) Namakan tiga proses dalam kitar nitrogen yang menambah ion nitrat ke dalam tanah.
(b) Namakan tiga proses dalam kitar nitrogen yang menyingkirkan ion nitrat daripada tanah.

Jawapan:
(a) Tindakan kilat atau letupan gunung berapi, pengikatan nitrogen, penitritan.

(b) Proses penyerapan ion nitrat daripada tanah, pendenitritan, melarut resap nitrat (nitrate leaching).

Soalan 3:
Bagaimanakah penanaman pokok kekacang dapat menambah kesuburan tanah?

Jawapan:
Bakteria pengikat nitrogen pada nodul pokok kekacang menggunakan nitrogen daripada udara untuk membentuk ion nitrat melalui pengikatan nitrogen.
Maka, kesuburan tanah ditambah melalui penambahan ion nitrat dalam tanah.

Soalan 4:
Apakah yang terjadi kepada kandungan ion nitrat dalam tanah pada musim hujan?
Jelaskan jawapan anda.

Jawapan:
Kandungan nitrat dalam tanah pada musim hujan lazimnya berkurang.
Ion nitrat dalam tanah melarut dalam air hujan dan mengalir keluar daripada tanah ke dalam sungai, air bawah tanah atau laut.

Leave a Comment