Praktis Sumatif 1 (Soalan 4) – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 1

Soalan 4:Dengan menggunakan susunan radas yang ditunjukkan dalam Rajah 4, cadangkan lima cara yang berlainan untuk mengukur kadar penghasilan gas karbon dioksida daripada tindakan yis dalam larutan gula pada suhu yang berlainan.Jawapan:Susunan radas XCara 1: Perhatikan dan bandingkan isi padu gas karbon dioksida yang dikumpulkan di dalam belon.Susunan radas YCara 2: Perhatikan dan bandingkan ketebalan … Read more

Praktis Sumatif 1 (Soalan 3) – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 1

Soalan 3:Rajah 3 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria, Bacillus sp..Keadaan bubur nutrien di dalam tabung uji P, Q dan R diperhatikan selepas tiga hari. Keputusan eksperimen ini direkodkan dalam Jadual 1. (a) Nyatakan satu pemerhatian pada bubur nutrien yang telah disimpan pada suhu 37°C selama tiga hari. (b) Nyatakan hipotesis … Read more

Praktis Sumatif 1 (Soalan 2) – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 1

Soalan 2:Rajah 2 menunjukkan mikroorganisma P, Q, R, S dan T.Rajah 2 (a) Kelaskan P, Q, R, S dan T berdasarkan ciri yang berikut:(i) mempunyai dinding sel dan membran sel(ii) tidak mempunyai dinding sel dan membran sel.(b) Namakan kumpulan mikroorganisma yang tidak mempunyai dinding sel dan membran sel.(c) (i) Namakan mikroorganisma P.(ii) Adakah mikroorganisma P … Read more

Praktis Sumatif 1 (Soalan 1) – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 1

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan keputusan suatu eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji kesan kepekatan antibiotik yang berbeza terhadap pertumbuhan bakteria. (a) Nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini.(b) Nyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam eksperimen ini.(i) Pemboleh ubah dimalarkan(ii) Pemboleh ubah dimanipulasikan(c) Apakah kesan antibiotik berdasarkan eksperimen ini? Jawapan:(a) Semakin tinggi kepekatan antibiotik, semakin besar luas kawasan … Read more

Praktis Formatif 1.3 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 1

Soalan 1:Nyatakan lima contoh teknik aseptik untuk mengawal penyebaran patogen. Jawapan:• Pensterilan• Pendidihan• Penggunaan antiseptik• Disinfektan• Sinaran Soalan 2:Bagaimanakah teknik aseptik dihubungkaitkan dengan ungkapan ‘mencegah lebih baik daripada merawat’? Jawapan:Teknik aseptik diaplikasikan untuk melindungi pesakit daripada jangkitan dengan menyingkirkan patogen yang sedia ada atau berhampiran sebelum seseorang itu dijangkiti oleh penyakit yang dibawa oleh patogen … Read more

Eksperimen 1.3 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 1

Eksperimen 1.3:Tujuan: Untuk mengkaji kesan kepekatan antibiotik (penisilin) terhadap pertumbuhan bakteria (Bacillus sp.)Pernyataan masalah: Apakah kesan kepekatan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria?Hipotesis: Semakin tinggi kepekatan antibiotik, semakin rendah pertumbuhan bakteria.Pemboleh ubah: (a) dimanipulasikan : Kepekatan antibiotik(b) bergerak balas : Luas kawasan jernih(c) dimalarkan : Jenis bakteria (Bacillus sp.)Bahan: Larutan kultur bakteria Bacillus sp., agar-agar nutrien steril, … Read more

Praktis Formatif 1.2 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 1

Soalan 1:Namakan dua contoh mikroorganisma berfaedah dalam setiap bidang yang berikut:(a) perubatan(b) pertanian(c) perindustrian Jawapan:(a) DNA rekombinan E.coli, Penicillium chrysogenum (b) Bifidobacteria sp., Nitrosomonas sp., Nitrobacter sp. (c) Yis, Lactobacillus bulgaricus, Bifidobacteria sp. Soalan 2:Nyatakan dua contoh makanan yang menggunakan mikroorganisma dan namakan mikroorganisma tersebut. Jawapan: Soalan 3:(a) Apakah ekoenzim?(b) Berikan dua kegunaan ekoenzim. Jawapan:(a) … Read more

Praktis Formatif 1.1 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 1

Soalan 1:Apakah yang dimaksudkan dengan mikroorganisma? Jawapan:Mikroorganisma ialah organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Soalan 2:(a) Namakan lima kumpulan mikroorganisma.(b) Apakah ciri-ciri yang digunakan untuk mengelaskan mikroorganisma kepada lima kumpulan? Jawapan:(a) Fungi, alga, protozoa, bakteria, virus (b) Saiz, bentuk, cara pembiakan, nutrisi, habitat Soalan 3:Namakan kumpulan mikroorganisma yang membiak secara aseks melalui … Read more

Eksperimen 1.2 (E) – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 1

Eksperimen 1.2 (E): (E) Kesan nilai pH terhadap pertumbuhan Bacillus sp.Tujuan: Untuk mengkaji kesan nilai pH terhadap pertumbuhan Bacillus sp.Pernyataan masalah: Apakah kesan nilai pH terhadap pertumbuhan Bacillus sp.?Hipotesis: Pertumbuhan Bacillus sp. adalah paling pesat pada nilai pH 7.Pemboleh ubah: (a) dimanipulasikan : Nilai pH(b) bergerak balas : Bilangan koloni Bacillus sp.(c) dimalarkan : Isi … Read more

Eksperimen 1.2 (D) – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 1

Eksperimen 1.2 (D):(D) Kesan suhu terhadap pertumbuhan Bacillus sp.Tujuan: Untuk mengkaji kesan suhu terhadap pertumbuhan Bacillus sp.Pernyataan masalah: Apakah kesan suhu terhadap pertumbuhan Bacillus sp.?Hipotesis: Pertumbuhan Bacillus sp. adalah paling pesat pada suhu bilik.Pemboleh ubah: (a) dimanipulasikan : Suhu(b) bergerak balas : Bilangan koloni Bacillus sp.(c) dimalarkan : Isi padu larutan kultur Bacillus sp.Bahan: Larutan … Read more