Praktis Formatif 1.3 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 1

Soalan 1:Nyatakan lima contoh teknik aseptik untuk mengawal penyebaran patogen. Jawapan:• Pensterilan• Pendidihan• Penggunaan antiseptik• Disinfektan• Sinaran Soalan 2:Bagaimanakah teknik aseptik dihubungkaitkan dengan ungkapan ‘mencegah lebih baik daripada merawat’? Jawapan:Teknik aseptik diaplikasikan untuk melindungi pesakit daripada jangkitan dengan menyingkirkan patogen yang sedia ada atau berhampiran sebelum seseorang itu dijangkiti oleh penyakit yang dibawa oleh patogen … Read more

Praktis Formatif 1.2 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 1

Soalan 1:Namakan dua contoh mikroorganisma berfaedah dalam setiap bidang yang berikut:(a) perubatan(b) pertanian(c) perindustrian Jawapan:(a) DNA rekombinan E.coli, Penicillium chrysogenum(b) Bifidobacteria sp., Nitrosomonas sp., Nitrobacter sp.(c) Yis, Lactobacillus bulgaricus, Bifidobacteria sp. Soalan 2:Nyatakan dua contoh makanan yang menggunakan mikroorganisma dan namakan mikroorganisma tersebut. Jawapan: Soalan 3:(a) Apakah ekoenzim?(b) Berikan dua kegunaan ekoenzim. Jawapan:(a) Ekoenzim merupakan … Read more

Praktis Formatif 1.1 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 1

Soalan 1:Apakah yang dimaksudkan dengan mikroorganisma? Jawapan:Mikroorganisma ialah organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Soalan 2:(a) Namakan lima kumpulan mikroorganisma.(b) Apakah ciri-ciri yang digunakan untuk mengelaskan mikroorganisma kepada lima kumpulan? Jawapan:(a) Fungi, alga, protozoa, bakteria, virus(b) Saiz, bentuk, cara pembiakan, nutrisi, habitat Soalan 3:Namakan kumpulan mikroorganisma yang membiak secara aseks melalui pembentukan … Read more