(Tingkatan 5) 1.9.3 Mikroorganisma yang Berfaedah (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan keputusan eksperimen untuk mengkaji kesan satu antibiotik yang mempunyai kepekatan berbeza ke atas pertumbuhan bakteria. (a) Nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini. [1 markah](b) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini.(i) Pembolehubah dimanipulasikan [1 markah](ii) Pembolehubah bergerak balas [1 markah](c) Tuliskan satu pemerhatian bagi eksperimen ini. [1 markah](d) Apakah yang dimaksudkan dengan antibiotik berdasarkan eksperimen ini (definisi … Read more