Praktis Formatif 1.2 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 1

Soalan 1:
Namakan dua contoh mikroorganisma berfaedah dalam setiap bidang yang berikut:
(a) perubatan
(b) pertanian
(c) perindustrian

Jawapan:
(a) DNA rekombinan E.coli, Penicillium chrysogenum

(b) Bifidobacteria sp., Nitrosomonas sp., Nitrobacter sp.

(c) Yis, Lactobacillus bulgaricus, Bifidobacteria sp.

Soalan 2:
Nyatakan dua contoh makanan yang menggunakan mikroorganisma dan namakan mikroorganisma tersebut.

Jawapan:

Soalan 3:
(a) Apakah ekoenzim?
(b) Berikan dua kegunaan ekoenzim.

Jawapan:
(a)
Ekoenzim merupakan hasil semula jadi daripada sisa pertanian seperti sisa buah-buahan atau sisa sayur-sayuran yang diolah melalui penapaian.

(b)
• Merawat air sisa dan sisa kumbahan

• Meminimumkan sisa pertanian seperti sisa buah-buahan dan sisa sayur-sayuran

• Membuat larutan pembersih

(mana-mana dua)

Soalan 4:


(a) Rajah 1 menunjukkan sejenis bakteria. Namakan jenis bakteria ini.
(b) Berikan tiga kegunaan bagi serum yang dihasilkan menggunakan bakteria yang dinyatakan dalam soalan 4(a).

Jawapan:
(a) Lactobacillus sp.

(b)
• Menyingkirkan bau busuk

• Membantu pencernaan haiwan ternakan

• Menghasilkan enzim

• Merawat sisa kumbahan

• Membuat kompos

• Memajukan industri perikanan

(mana-mana tiga)

Leave a Comment