5.7.5 Gerakan Kenderaan di Udara (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji Prinsip Bernoulli.(a)(i) Nyatakan satu pemerhatian tentang paras air dalam rajah 1. [1 markah](ii) Nyatakan inferens yang dapat dibuat berdasarkan pemerhatian di (a)(i). [1 markah](b) Nyatakan pemboleh ubah bergerak balas dalam eksperimen ini. [1 markah](c) Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi Prinsip Bernoulli. [1 markah](d) Tandakan ( √ ) … Read more