Praktis Formatif 11.4 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 11

11.4 Jisim dan Inersia Soalan 1:Nyatakan maksud inersia dan berikan dua contoh inersia yang berlaku dalam kehidupan harian. Jawapan:Inersia ialah sifat semula jadi sesuatu objek yang cenderung menentang sebarang perubahan keadaan asal objek dalam keadaan pegun atau sedang bergerak.Contoh inersia:• mengeringkan payung yang basah dengan memutarkannya dengan laju kemudian berhenti seketika.• badan pemandu terhumban ke … Read more

Praktis Formatif 11.3 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 11

11.3 Pecutan Graviti dan Jatuh Bebas Soalan 1:Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.(a) Jatuh bebas ialah satu gerakan sesuatu jasad yang dipengaruhi oleh daya ___________ sahaja.(b) Bukan jatuh bebas ialah satu gerakan jasad yang dipengaruhi oleh rintangan _______________.(c) ___________ ialah pecutan yang terhasil daripada tindakan daya graviti terhadap satu jasad ke arah pusat Bumi. … Read more

Praktis Formatif 11.1 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 11

11.1 Gerakan Linear Soalan 1:Nyatakan maksud istilah berikut:(a) jarak   (b) sesaran   (c) halaju   (d) pecutan Jawapan:(a) Jarak: jumlah panjang lintasan yang dilalui objek(b) Sesaran: jarak lintasan terpendek yang menyambungkan dua lokasi dalam satu arah tertentu(c) Halaju: kadar perubahan sesaran(d) Pecutan: kadar perubahan halaju Soalan 2:Rajah di sebelah menunjukkan satu keratan pita detik … Read more

5.7.2 Konsep Momentum (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1.1 dan Rajah 1.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji perlanggaran antara troli yang berlainan jisim dengan bongkah plastisin.Kedua-dua troli bergerak pada halaju yang sama.(a) Nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini.(i) Pemboleh ubah dimanipulasikan [1 markah](ii) Pemboleh ubah bergerak balas [1 markah](b)(i) Apakah yang dapat anda perhatikan pada bongkah plastisin selepas perlanggaran? [1 markah](ii) Nyatakan satu inferens … Read more

5.7.1 Gerakan Kenderaan di Darat (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan prinsip operasi enjin petrol dua lejang.Rajah 1(a) Berdasarkan Rajah 1.1,(i) namakan peringkat lejang. [1 markah](ii) namakan bahan T. [1 markah](iii) nyatakan kegunaan bahagian W. [1 markah](b) Rajah 1.2 menunjukkan peringkat dalam operasi enjin petrol empat lejang.Rajah 2Susunkan peringkat lejang mengikut urutan yang betul dalam kotak yang disediakan. [1 markah](c) Padankan objek … Read more