Praktis Sumatif 11 (Soalan 8 & 9) – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 11

Soalan 8: Rajah 7 menunjukkan satu carta pita detik bagi sebuah troli yang menuruni landasan yang dicondongkan. Jangka masa detik yang digunakan bergetar dengan frekuensi 50 Hz. (a) Tentukan masa bagi 10 detik tersebut. (b) Berapakah halaju bagi pita detik 1 dan pita detik 5? (c) Landasan dicondongkan lagi supaya troli bergerak ke bawah dengan … Read more

Praktis Sumatif 11 (Soalan 6 & 7) – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 11

Soalan 6:Rajah 5 menunjukkan bongkah kayu P dan Q yang berbeza saiz tetapi mempunyai jisim yang sama. (a) Nyatakan maksud inersia. (b) Bongkah kayu yang manakah mempunyai inersia yang lebih besar?Jelaskan jawapan anda. (c) Nyatakan Hukum Gerakan Newton Pertama. Jawapan:(a) Inersia ialah sifat semula jadi sesuatu objek yang cenderung menentang sebarang perubahan keadaan asal objek … Read more

Praktis Sumatif 11 (Soalan 1 & 2) – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 11

Soalan 1:Rajah 1Azmeer menunggang motosikal ke arah utara dengan jarak 24 km, kemudian ke arah barat untuk 12 km dan akhirnya ke arah selatan dengan jarak 12 km sebelum dia berhenti untuk berehat (Rajah 1). Perjalanannya itu telah mengambil masa selama 2 jam.(a) Berapakah jarak yang dilalui oleh Azmeer?(b) Berapakah sesaran yang dilalui oleh Azmeer?(c) … Read more

Praktis Formatif 11.4 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 11

11.4 Jisim dan Inersia Soalan 1:Nyatakan maksud inersia dan berikan dua contoh inersia yang berlaku dalam kehidupan harian. Jawapan:Inersia ialah sifat semula jadi sesuatu objek yang cenderung menentang sebarang perubahan keadaan asal objek dalam keadaan pegun atau sedang bergerak.Contoh inersia:• mengeringkan payung yang basah dengan memutarkannya dengan laju kemudian berhenti seketika.• badan pemandu terhumban ke … Read more

Praktis Formatif 11.3 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 11

11.3 Pecutan Graviti dan Jatuh Bebas Soalan 1:Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.(a) Jatuh bebas ialah satu gerakan sesuatu jasad yang dipengaruhi oleh daya ___________ sahaja.(b) Bukan jatuh bebas ialah satu gerakan jasad yang dipengaruhi oleh rintangan _______________.(c) ___________ ialah pecutan yang terhasil daripada tindakan daya graviti terhadap satu jasad ke arah pusat Bumi. … Read more

Praktis Formatif 11.2 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 11

Soalan 1:Apakah yang diwakili oleh kecerunan graf dalam graf sesaran-masa? Jawapan:Halaju Soalan 2:Apakah yang diwakili oleh luas di bawah graf dalam graf halaju-masa Jawapan:Sesaran Soalan 3: Sebuah kereta mainan bergerak menuruni sebuah landasan licin dan kemudian bergerak lurus melalui permukaan rata yang kasar sehingga kereta mainan itu berhenti. Lakarkan graf halaju-masa yang menerangkan gerakan kereta … Read more

Praktis Formatif 11.1 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 11

11.1 Gerakan Linear Soalan 1:Nyatakan maksud istilah berikut:(a) jarak   (b) sesaran   (c) halaju   (d) pecutan Jawapan:(a) Jarak: jumlah panjang lintasan yang dilalui objek(b) Sesaran: jarak lintasan terpendek yang menyambungkan dua lokasi dalam satu arah tertentu(c) Halaju: kadar perubahan sesaran(d) Pecutan: kadar perubahan halaju Soalan 2:Rajah di sebelah menunjukkan satu keratan pita detik … Read more