Praktis Formatif 11.2 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 11

Soalan 1:
Apakah yang diwakili oleh kecerunan graf dalam graf sesaran-masa?

Jawapan:
Halaju

Soalan 2:
Apakah yang diwakili oleh luas di bawah graf dalam graf halaju-masa

Jawapan:
Sesaran

Soalan 3:


Sebuah kereta mainan bergerak menuruni sebuah landasan licin dan kemudian bergerak lurus melalui permukaan rata yang kasar sehingga kereta mainan itu berhenti. Lakarkan graf halaju-masa yang menerangkan gerakan kereta mainan tersebut.

Jawapan:

Soalan 4:
Tafsirkan gerakan objek berdasarkan bentuk graf seperti di dalam rajah di bawah.


Jawapan:
Halaju berkurang (kecerunan graf berkurang)

Leave a Comment