Praktis Formatif 11.1 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 1111.1 Gerakan Linear
Soalan 1:
Nyatakan maksud istilah berikut:
(a) jarak   (b) sesaran   (c) halaju   (d) pecutan

Jawapan:
(a) Jarak: jumlah panjang lintasan yang dilalui objek

(b) Sesaran: jarak lintasan terpendek yang menyambungkan dua lokasi dalam satu arah tertentu

(c) Halaju: kadar perubahan sesaran

(d) Pecutan: kadar perubahan halaju


Soalan 2:


Rajah di sebelah menunjukkan satu keratan pita detik yang ditarik melalui jangka masa detik yang bergetar pada 50 detik sesaat. Berapakah sesaran dan halaju yang ditunjukkan oleh keratan
pita detik itu?

Jawapan:
Sesaran = 10 cm
Halaju =  Sesaran Masa   = 10 cm 9 detik×0.02 s   = 10 cm 0.18 s   =55.56  cm s 1Leave a Comment