8.5.1b Sifat Aloi dan Kegunaannya dalam Industri (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Jadual menunjukkan dua contoh aloi dan kandungannya.(a) Berdasarkan Jadual,(i) namakan aloi K. [1 markah](ii) namakan proses untuk menghasilkan aloi K. [1 markah](iii) nyatakan atom asing dalam Loyang. [1 markah](b) Padankan aloi dengan kegunaannya. [2 markah]Maklumat berikut adalah berkaitan suatu aloi.(c) Apakah aloi itu? [1 markah]Jawapan:(a)(i) Keluli(a)(ii) Pengaloian(a)(iii) Zink(b)  (c) Aloi superkonduktor

8.5.1a Sifat Aloi dan Kegunaannya dalam Industri (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1.1 menunjukkan proses pembuatan gangsa.(a) Pada Rajah 1.1, namakan atom logam P dan atom logam Q. [2 markah](b) Namakan proses W. [1 markah](c)(i) Nyatakan one sifat gangsa. [1 markah]  (ii) Nyatakan kesan kehadiran atom logam Q dalam gangsa. [1 markah](d) Pingat pada Rajah 1.2 dibuat daripada gangsa.Berikan satu sifat pingat itu jika ia dibuat daripada logam P sahaja. [1 markah] Jawapan:(a) P: KuprumQ: Stanum(b)Pengaloian(c)(i) Lebih keras/ lebih berupaya mencegah kakisan berbanding … Read more