Aktiviti 5.9 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 5


Aktiviti 5.9:
Tujuan: Menyiasat jenis variasi untuk kebolehan menggulung lidah dalam kalangan murid.

Bahan: Kertas graf

Arahan:
1. Kumpulkan maklumat kebolehan menggulung lidah dan yang tidak boleh menggulung lidah bagi setiap murid di dalam kelas.
2. Catatkan data di dalam jadual di bawah.
3. Plotkan graf bar bilangan murid melawan ciri kebolehan mereka menggulung lidah.

Keputusan:


Soalan:
1. Apakah bentuk graf bar yang telah anda plotkan?
2. Adakah terdapat perbezaan yang ketara antara ciri kebolehan menggulung lidah dalam kalangan murid di dalam kelas?


Jawapan:
1. Berbentuk diskrit

2. Ya

Leave a Comment