Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 5 – Pewarisan (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan rajah skema penentuan seks pada manusia.(a) Pada rajah 1, lengkapakan kromosom seks dalam gamet K dan L. [2 markah](b) Apakah gamet L? [1 markah](c) Nyatakan proses B. [1 markah](d) Nyatakan jantina bagi anak M. [1 markah](e) Berdasarkan Rajah 1, nyatakan peratus untuk mendapat anak lelaki. [1 markah] Jawapan:(a) K : X, L : Y(b) Sperma(c) Persenyawaan(d) Perempuan(e) 50% 

Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 5 – Pembahagian Sel (Soalan Subjektif 1)

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan peringkat pembahagian sel.(a)(i) Namakan jenis pembahagian sel yang ditunjukkan dalam Rajah 1. [1 markah]  (ii) Berikan sebab kepada jawapan anda di (a)(i). [1 markah](b) Susun peringkat pembahagian sel P, Q, R dan S mengikut urutan yang betul dalam petak yang disediakan. [1 markah](c)(i) Namakan struktur W. [1 markah] (ii) Berapakah bilangan … Read more