Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 5 – Pewarisan (Soalan Subjektif)


Soalan 1:
Rajah 1 menunjukkan rajah skema penentuan seks pada manusia.(a) Pada rajah 1, lengkapakan kromosom seks dalam gamet K dan L. [2 markah]

(b) Apakah gamet L? [1 markah]

(c) Nyatakan proses B. [1 markah]

(d) Nyatakan jantina bagi anak M. [1 markah]

(e) Berdasarkan Rajah 1, nyatakan peratus untuk mendapat anak lelaki. [1 markah]

Jawapan:
(a)
K : X, L : Y

(b)
Sperma

(c)
Persenyawaan

(d)
 Perempuan

(e)
50%
 


Leave a Comment