Aktiviti 5.8 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 5


Aktiviti 5.8:
Tujuan: Menyiasat jenis variasi untuk ketinggian dan jisim badan dalam kalangan murid.

Bahan: Kertas graf

Radas: Pita pengukur, penimbang jisim badan

Arahan:
1. Ukur ketinggian setiap murid di dalam kelas.
2. Catatkan data ketinggian di dalam jadual di bawah mengikut julat ketinggian murid.
3. Plotkan satu histogram bilangan murid melawan sela ketinggian.
4. Ulangi langkah 1 hingga 3 untuk jisim badan.

Keputusan:Soalan:
1. Apakah julat ketinggian dan jisim badan yang paling kerap?
2. Apakah bentuk histogram ketinggian dan jisim badan yang telah anda plotkan?
3. Adakah terdapat perbezaan yang ketara antara ketinggian dengan jisim badan murid di dalam kelas?


Jawapan:
1. (bergantung pada keputusan aktiviti yang dijalankan)

2. Kedua-dua histogram mempamerkan lengkungan bentuk loceng.

3. Tidak terdapat perbezaan ketara.

Leave a Comment