Praktis Formatif 5.1 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 5


Soalan 1:
Apakah yang dimaksudkan dengan
(a) gen    (b) kromosom    (c) DNA

Jawapan:
(a) Gen ialah unit asas pewarisan yang menentukan ciri-ciri individu.

(b) Kromosom ialah bebenang halus, panjang dan berlingkar yang terletak di dalam nukleus.

(c) DNA ialah dua rantai polinukleotida yang berpintal antiselari antara satu sama lain membentuk struktur yang dikenali sebagai heliks ganda dua.


Soalan 2:
Di manakah proses mitosis dan meiosis berlaku di dalam badan manusia?

Jawapan:
Proses mitosis berlaku di dalam sel soma dan proses meiosis berlaku di dalam sel pembiakan.

Soalan 3:
Nyatakan persamaan dan perbezaan antara mitosis dengan meiosis.

Jawapan:Leave a Comment