7.4.2 Plastik (Soalan Subjektif)


Soalan 1:
Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri bagi plastik A dan plastik B.

Jadual 1

(a) Nyatakan jenis plastik A dan B. [2 markah]

(b)
 Nyatatakan satu contoh bagi plastik A dan B. [2 markah]

(c)
 Plastik manakah yang boleh dikitar semula? [1 markah]

(d)
 Plastik manakah yang sesuai untuk dibuat sebagai pemegang seterika? [1 markah]


Jawapan:
(a)
A: Termoplastik
B: Plastik termoset (termoset)

(b)
A: Perspeks
B: Bakelit

(c)
Perspeks

(d)
Bakelit

Leave a Comment