7.4.3 Mengamalkan Sikap Bertanggungjawab Terhadap Pelupusan Polimer Sintetik (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan bekas yang diperbuat daripada sejenis polimer sintetik.Rajah 1(a) Namakan jenis polimer sintetik yang ditunjukkan dalam Rajah 1. [1 markah](b) Nyatakan dua ciri polimer sintetik dalam Rajah 1. [2 markah](c) Apakah kesan pelupusan secara tidak teratur bagi polimer sintetik dalam Rajah 1 terhadap alam sekitar? [1 markah](d) Nyatakan dua cara yang betul untuk melupuskan polimer sintetik … Read more

7.4.2 Plastik (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri bagi plastik A dan plastik B.Jadual 1(a) Nyatakan jenis plastik A dan B. [2 markah](b) Nyatatakan satu contoh bagi plastik A dan B. [2 markah](c) Plastik manakah yang boleh dikitar semula? [1 markah](d) Plastik manakah yang sesuai untuk dibuat sebagai pemegang seterika? [1 markah]Jawapan:(a)A: TermoplastikB: Plastik termoset (termoset)(b)A: PerspeksB: Bakelit(c)Perspeks(d) Bakelit