7.4.1 Polimer Sintetik (Soalan Subjektif)


Soalan 1:
Jadual 1.1 menunjukkan dua jenis produk yang diperbuat daripada getah.
(a) Lengkapkan Jadual 1.1. [4 markah]

Jadual 1.1


(b) Jadual 1.2 menunjukkan ciri-ciri plastik A dan plastik B

Jadual 1.2

Dalam 1.2, nyatakan jenis plastik A dan plastik B. [2 markah]


Jawapan:
(a)(b)
Leave a Comment