Sains SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 9)

Soalan 9:Rajah 9 menunjukkan prinsip operasi sebuah enjin diesel empat lejang. Rajah 9 (a) Namakan bahagian K. [1 markah] (b) Namakan bahan L. [1 markah] (c) Lejang yang manakah menunjukkan diesel disembur ke dalam silinder? [1 markah] (d) Tandakan (\/) pada petak yang disediakan ciri enjin diesel empat lejang. [2 markah] (e) Pada pendapat anda, … Read more

Sains SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 7 & 8)

Soalan 7:Rajah 7.1 menunjukkan pelbagai kegunaan getah sintetik. Rajah 7.1 (a) Berdasarkan Rajah 7.1, nyatakan kegunaan utama getah sintetik. [1 markah] (b) Nyatakan dua ciri getah sintetik yang digunakan untuk membuat tapak kasut. [2 markah] (c) Rajah 7.2 menunjukkan pembentukan getah tervulkan. Rajah 7.2 (i) Apakah proses R? [1 markah](ii) Lukis struktur getah tervulkan dalam … Read more

Sains SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 4)

Soalan 4:Rajah 4.1 dan Rajah 4.2 menunjukkan susunan radas bagi satu eksperimen untuk mengkaji ketertempaan bahan yang berbeza dengan mengetuk bahan tersebut menggunakan penukul.Rajah 4.1Rajah 4.2 (a) Berdasarkan Rajah 4.1,(i) Nyatakan satu pemerhatian dalam eksperimen ini. [1 markah](ii) Nyatakan satu inferens bagi jawapan anda di 4(a)(i). [1 markah] (b) Nyatakan pemboleh ubah bergerak balas dalam … Read more

Sains SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 3)

Soalan 3:Seorang murid menjalankan kajian untuk menentukan kesan fosforus ke atas pertumbuhan pokok orkid. Murid tersebut menggunakan kaedah aeroponik dengan menyembur larutan baja yang berbeza pada pokok orkid P dan pokok orkid Q dua kali seminggu.Rajah 3 menunjukkan keputusan selepas dua bulan. Rajah 3 (a) Berdasarkan pemerhatian anda, nyatakan satu perbezaan antara pokok orkid P dan … Read more

Sains SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 2)

Soalan 2:Rajah 2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan cahaya ke atas pertumbuhan bakteria. Rajah 2 Keadaan bubur nutrien dalam tabung uji P dan Q diperhatikan selepas tiga hari.Keputusan eksperimen ini direkodkan dalam Jadual 2. Table 2 (a) Nyatakan satu pemerhatian pada bubur nutrien yang telah disimpan dalam kotak hitam selama tiga hari. [1 markah](b) Nyatakan satu inferens bagi … Read more

Sains SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 1)

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji pemindahan tekanan dalam cecair oleh sistem hidraulik. Pemberat ditambah di atas omboh picagari besar. Pemberat yang sesuai ditambah di atas omboh picagari kecil sehingga kedua-dua omboh berada pada aras yang sama. Pemberat yang ditambah mewakili daya yang bertindak pada kedua-dua omboh. Rajah 1 Keputusan eksperimen ditunjukkan dalam … Read more

Sains SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 5 & 6)

Soalan 5:Rajah 5.1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji satu proses. penapaian. Rajah 5.1 Persamaan perkataan di bawah mewakili tindak balas kimia dalam Rajah 5.1. (a) Berdasarkan eksperimen tersebut,(i) Apakah X?(ii) Nyatakan satu ciri X. [2 markah] (b) tandakan (\/) pada unsur yang boleh didapati dalam X. [1 markah] (c) Namakan satu bahan yang boleh digunakan bagi menggantikan … Read more