Sains SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 9)

Soalan 9:
Rajah 9 menunjukkan prinsip operasi sebuah enjin diesel empat lejang.

Rajah 9


(a) Namakan bahagian K. [1 markah]

(b) Namakan bahan L. [1 markah]

(c) Lejang yang manakah menunjukkan diesel disembur ke dalam silinder? [1 markah]

(d) Tandakan (\/) pada petak yang disediakan ciri enjin diesel empat lejang. [2 markah]


(e) Pada pendapat anda, mengapakah kebanyakan teksi di Malaysia menggunakan gas asli sebagai bahan api? [1 markah]


Jawapan:
(a)
Pemancit bahan api

(b)
Udara

(c)
T – Lejang kuasa

(d)


(e) Menjimatkan kos