Praktis Sumatif – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 8

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan dua buah kenderaan yang bergerak dengan halaju yang sama dan menghasilkan dua tekanan, P0 dan P1 yang berbeza.(a) Tekanan yang manakah lebih rendah?(b) Terangkan jawapan anda dalam soalan 1(a).(c) Mengapakah situasi dua kenderaan seperti Rajah 1 berbahaya? Jawapan:(a) P1(b) Oleh sebab udara mengalir melalui kawasan yang sempit di antara duabuah kenderaan, … Read more

Praktis Formatif 8.1 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 8

Soalan 1:Nyatakan prinsip Pascal. Jawapan:Prinsip Pascal menyatakan bahawa penyebaran tekanan yang dikenakan pada sesuatu bendalir (cecair atau gas) dalam satu sistem tertutup adalah secara seragam pada keseluruhan bendalir tersebut dan ke semua arah. Soalan 2:Nyatakan prinsip asas sistem hidraulik. Jawapan:Prinsip asas sistem hidraulik adalah pemindahan tekanan ke semua arah berdasarkan prinsip Pascal Soalan 3:Berikan tiga … Read more

Aktiviti 8.2 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 8

Aktiviti 8.2:Menerangkan prinsip Bernoulli dengan menggunakan tiub VenturiBahanAir paipRadasTiub Venturi, tiub getah dan klipArahan1. Jalankan aktiviti ini secara berkumpulan.2. Sediakan susunan radas seperti Rajah 8.12.3. Tutup klip. Kemudian buka pili dan biarkan tiub X, Y and Z diisi dengan air.4. Perhatikan dan banding ketinggian aras air dalam tiub X, Y dan Z.5. Lakarkan pemerhatian anda … Read more

Aktiviti 8.1 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 8

Aktiviti 8.1:Menerangkan prinsip Pascal dengan menggunakan peralatan PascalRadasKelalang bulat berliang halus dengan omboh dan bikar yang besarArahan1. Jalankan aktiviti ini secara berkumpulan.2. Sediakan susunan radas (Rajah 8.2).3. Tarik omboh sehingga air memenuhi kelalang.4. Keluarkan kelalang dari bikar dan tolak omboh ke dalam kelalang.5. Perhatikan dan lakarkan arah air terpancut dari liang halus pada kelalang.Soalan1. Bagaimanakah … Read more

5.7.5 Gerakan Kenderaan di Udara (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji Prinsip Bernoulli.(a)(i) Nyatakan satu pemerhatian tentang paras air dalam rajah 1. [1 markah](ii) Nyatakan inferens yang dapat dibuat berdasarkan pemerhatian di (a)(i). [1 markah](b) Nyatakan pemboleh ubah bergerak balas dalam eksperimen ini. [1 markah](c) Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi Prinsip Bernoulli. [1 markah](d) Tandakan ( √ ) … Read more

5.7.4 Gerakan Kenderaan di Air (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara tujah ke atas dengan berat air yang disediakan.(a) Berdasarkan Rajah 1, nyatakan berat objek di dalam air dan tulis jawapan anda pada Jadual di bawah. [1 markah](b) Perhatikan Rajah 1. Bandingkan berat objek di udara dan di dalam air. [1 markah](c) Nyatakan satu inferens bagi eksperimen. [1 … Read more