5.7.5 Gerakan Kenderaan di Udara (Soalan Subjektif)


Soalan 1:
Rajah 1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji Prinsip Bernoulli.(a)(i) Nyatakan satu pemerhatian tentang paras air dalam rajah 1. [1 markah]

(ii) Nyatakan inferens yang dapat dibuat berdasarkan pemerhatian di (a)(i). [1 markah]

(b) Nyatakan pemboleh ubah bergerak balas dalam eksperimen ini. [1 markah]

(c) Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi Prinsip Bernoulli. [1 markah]

(d) Tandakan ( √ ) pada petak yang disediakan bagi menunjukkan radas yang menggunakan Prinsip Bernoulli. [1 markah]Jawapan:
(a)(i)
– Aras air dalam tiub menegak Y adalah paling rendah.
– Aras air dalam tiub menegak X adalah paling tinggi.
(mana-mana satu)

(a)(ii)
– Air di dasar tiub menegak Y mengenakan tekanan yang paling rendah.
– Air di dasar tiub menegak X mengenakan tekanan yang paling tinggi.
(mana-mana satu)

(b)
Tekanan yang dikenakan oleh air yang mengalir.

(c)
Prinsip Bernoulli menyatakan bahawa tekanan dalam cecair berkurang apabila kelajuan cecair itu bertambah.

(d)
Leave a Comment