Sains SPM 2019, Kertas 2 (Soalan 7)


Soalan 7:
Rajah 6.1 menunjukkan kuasa penembusan bagi tiga jenis sinaran radioaktif.

Rajah 6.1

(a) Namakan bahan X dan bahan Z. [2 markah]

(b) Rajah 6.2 menunjukkan suatu bahan radioaktif yang memancarkan sinaran radioaktif yang akan melalui medan elektrik.

Rajah 6.2

Lukiskan pergerakan sinar beta dalam Rajah 6.2. [1 markah]

(c) Cadangkan satu kaedah mengendalikan bahan radioaktif dengan selamat.
Terangkan jawapan anda. [3 markah]


Jawapan:
(a)
X : Kepingan kertas
Z : Blok plumbum tebal

(b)(c)
Bekerja di kawasan yang dilindungi oleh pengadang seperti dinding konkrit atau pengadang plumbum. Sinaran radioaktif dihalang oleh pengadang tersebut dan tidak dapat mengancam badan kita.

Leave a Comment